Veel belangstellenden bij eerste lustrum Gouwedepot

Gepubliceerd op 1 december 2019 om 17:49

Stadsarcheoloog Maarten Groenendijk van de gemeente Gouda, vertelt bevlogen over de blootlegging van bodemvondsten in Gouda.

 

Het Gouwedepot herbergt alle stukken van Streekarchief Midden-Holland en archeologische vondsten uit Gouda. Afgelopen zaterdag 30 november werd met een openhuis het eerste lustrum gevierd met rondleidingen voor geïnteresseerde bezoekers. Een als krijgsheer Daniël van Swieten verklede historicus, vertelde iets over de Tachtigjarige Oorlog tussen de 20 kilometer archiefplanken, waarvan 13 kilometer archiefstukken van instanties als gemeenten, verenigingen, stichtingen, kerken, oude boeken en kranten. Hij kon zijn verhaal illustreren aan de hand van het daar aanwezige bronmateriaal.

De stadsarcheoloog Maarten Groenendijk vertelde over de bijzondere vondsten die in Gouda zijn gedaan, waaronder skeletten, pijlpunten en vooral veel scherven van potten en pijpen. De oudste vondsten dateren van zevenduizend jaar geleden. Ze zijn goed bewaard gebleven in de veengrond. De meeste voorwerpen worden niet opgegraven, zo legde hij uit, maar blijven in de grond bewaard. Technieken maken het in de toekomst misschien mogelijk meer informatie te halen uit de artefarcten als ze op de vindplek blijven liggen. Groenendijk vertrekt overigens eind dit jaar bij de gemeente om zelfstandig adviseur te worden op gebied van archeologie­- vriendelijk bouwen. Het archief is normaliter gesloten voor bezoekers. Wie iets zoekt, wil bekijken of stukken heeft voor het archief, is welkom bij het bezoekadres in de Chocoladefabriek in Gouda bij Klein Amerika. Het archief wil een zo breed mogelijke scoop bieden op het verleden, daarom zijn ze geïnteresseerd in archiefmateriaal van zowel niet als wel commerciële instanties. Denk ook aan bedrijfsarchieven, familiearchieven. Niet alles dat wordt bewaard kan worden ingezien. Dat heeft te maken met de kwaliteit van het materiaal en privacy.

Het archief wil alles toegankelijk maken via de database en roept vrijwilligers op om daarbij te helpen.

Voormalig eindredacteur van Het Kanaal, Peter Schilthuizen, werpt tijdens de rondleiding in het Gouwearchief een blik in de eerste editie van de inmiddels verdwenen huis-aan-huiskrant voor Nieuwerkerk: Het Kanaal van 1979. 

Historica Cristel Stolk van Archiefdienst Midden-Holland toont enthousiast een oude plattegrond uit het archief van Gouda, gemaakt in de 17e eeuw.

Historicus verkleed als Daniël van Swieten vertelt over Gouda in de Tachtigjarige Oorlog.


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.