Door watercapaciteitsvergroting Doorslag en gekanaliseerde Hollandsche IJssel kan wipwatermolen in Park Oudegein weer malen

Gepubliceerd op 18 mei 2019 om 12:26

Het watersysteem in Park Oudegein moet worden aangepast vanwege het project capaciteitsvergroting Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de KWA+ zullen de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal vaker en langer op een hoger peil staan. Voor de afvoer van water uit het Park Oudegein moet in verband daarmee een robuuster watersysteem met een betere doorstroming en waterkwaliteit worden gemaakt. Naast de Wipwatermolen in Park Oudegein wordt daarvoor een nieuw gemaal gebouwd met een visvriendelijke pomp. Dit wordt parallel aan de molen Oudegein gebouwd, zodat deze weer maalvaardig gemaakt kan worden ten behoeve van het Milieu Educatie Centrum. Hiemee krijgt de molen, die vroeger in de binnenstad van Nieuwegein stond (zie foto), zijn functie weer terug. Nieuwegein, Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een convenant voor de plannen ondertekend die uit e koker komen van werkgroep Molen Oudegein. De werkzaamheden zullen medio 2020 beginnen. Naar verwachting kan de molen in 2021 in gebruik worden gesteld.

(Bron: De Digitale Stad Nieuwegein)


«