Provincie stelt subsidie beschikbaar voor betere bereikbaarheid en herbestemming rijksmonumenten

Gepubliceerd op 17 december 2018 om 09:49

De provincie Zuid-Holland heeft een stimulerende subsidiemogelijkheid in het leven geroepen voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument willen restaureren of herbestemmen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het rijksmonument, zijnde niet-woonhuizen. Het moet gaan om ingrepen van meer dan een ton. Er is 1,15 miljoen voor beschikbaar gesteld. Eenzelfde bedrag wordt binnen de zeven erfgoedlijnen besteed. De nadruk ligt op herbestemming van gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. Meer informatie over de regeling vindt u bij de provincie: zuidholland@pzh.nl of per telefoon via 070-4416622. De aanvraag is opengesteld tot 1 maart 2019. Een aanjaagteam voor erfgoed is ingesteld om een nieuwe bestemming voor religieus en industrieel erfgoed te vinden.

Lees meer »


«