Archeologen vonden 7000 jaar oud kamp uit Swifterbantcultuur langs IJssel in Zuidplaspolder

Onder de ronde waterplas in de nieuwe Goudse wijk Westergouwe liggen restanten van een meer dan 7000 jaar oud kamp van Swifterbanters. Organisch materiaal als bot, hout, vis- en plantenresten ligt goed geconserveerd op de bodem onder speciale afdekmatten. Deze moeten voorkomen dat de vindplaats vervormt of beschadigd raakt door beheerswerkzaamheden. Het gebied wordt gemonitord zodat dat het archeologisch stabiel blijft.

Deze nederzetting behoort tot de Swifterbantcultuur. Landbouw kwam toen op, zodat men niet langer afhankelijk was van jacht, visvangst en het verzamelen van noten en vruchten.

Onder het veen van de polders gaat een veel ouder landschap schuil: duizenden jaren geleden zocht een rivier met zijgeulen zijn weg naar zee. Op de door aanslibbing hogere stroken tussen de kreken jaagden kleine groepjes mensen met pijl en boog, harpoen en fuiken. In tijdelijke kampen, zoals in deze nederzetting, repareerden ze hun uitrusting, maakten buit schoon en bereidde ze voedsel. Ze verplaatsten zich waarschijnlijk per boomstamkano, want wegen kenden ze niet. ADC ArcheoProjecten verrichtte het onderzoek en publiceerde vorige jaar zijn bevindingen.

Vorig jaar werden op bedrijven terrein Het Klooster in Nieuwegein skeletten uit deze cultuur gevonden door Archeologisch bureau RAAP. Een daarvan was van een jonge vrouw met baby. Het lag onder twee meter veen en klei. Dit is het oudste in Nederland gevonden skelet van een baby.

Voor wie meer wil weten over de Swifterbantcultuur : in 2016 verscheen het boek: Swifterbant Pionieren in Flevoland 6500 jaar geleden en dat bespreekt een dag uit het leven van Swifterbanters, hoe de mensen leefden, over de grafcultuur, het aardewerk, vuurstenen en stenen werktuigen, hangers, houten voorwerpen, flora en fauna.

Lees meer »

Gevonden vrouw in Nieuwgein. (Afbeelding RAAP)

Reconstructie door Archeo3D


«   »