Boek over Goudse Clarissen uit

Dankzij crowdfunding en subsidie van Provincie Zuid-Holland konden Archeologische Vereniging Golda en ADC-Archeoprojecten het onderzoek afronden van het Clarissenklooster (ca. 1467-1592) aan de Nieuwehaven van het Clarissenklooster. Bij de opgraving is de fundatie van de complete kapel van het Clarissenklooster blootgelegd met daarin ondermeer veertien begraven personen. De bevindingen zijn beschreven in een boek met de lange titel kreeg: Ora et labora, bidden en werken op het terrein van het Clarissenklooster. De presentatie vond afgelopen vrijdag 26 oktober plaats in de Chocoladefabriek.

Jeroen Loopik van ADC Archeoprojecten beschreef met enkele specialisten van verschillende vondsten de resultaten van de opgraving. Constance van der Linde van bureau Tot op het Bot onderzocht de skeletten. Deze twee archeologische bureaus kon Golda betalen uit de opbrengsten van Cold Case Clarissenklooster, een actie die 5000 euro opleverde.

Daarnaast droegen leden van de Archeologische vereniging Golda tekst bij over de geschiedenis van het dit en andere Goudse kloosters en over de Stadstimmerwerf en het brandweerterrein die op de onderzochte locatie verrezen.

Het boek is verkrijgbaar in de Goudse boekwinkels.

Foto AVG


«   »