PROJECT MUSEA/OUDHEIDKAMERS| PROMOTIE | EDUCATIE | KWALITEITSVERBETERING | VERBINDING | 

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders wil de bekendheid en kwaliteit verbeteren van de tiwntig musea en oudheidkamers langs de IJssel. Dit door deze meer op elkaar in te laten spelen en te steunen bij promotie.

‘Musea kunnen door samenwerking besparen, kennis uitwisselen, kwaliteit verbeteren, qua publiciteit op elkaars activiteiten meeliften en uiteindelijk meer bezoekers trekken. Door de aanwezige parels in de grotere regio als één product te promoten krijg je mensen eerder de steden uit, dan voor één parel in één museum,’ meent Rob Stolk van RobStolkConcepts.nl, die namens de stichting ondersteunt en het samenwerkingsverband namens de stichting helpt bij de marketing en promotie.
‘Het moet niet het zoveelste praat-, maar doe-clubje worden. Het hoeft hooguit een paar keer per jaar bij elkaar te komen om dingen af te stemmen. De stichting gaat op zoek naar fondsen, zorgt voor de interactie tussen betrokkenen en steunt bij de promotie van collectieve of regio-overstijgende activiteiten en tentoonstellingen.’
Janine Nauta, directeur van Streekmuseum Krimpenerwaard treedt op als coördinator namens het stichtingsbestuur en wil beginnen met een virtuele Schatkist van de Hollandsche IJssel te maken, waaraan ieder museum zijn bijdrage kan leveren in de vorm van beeldmateriaal. De productie en promotie verzorgt Rob Stolk Concepts. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl of bellen met Rob Stolk 06-24211751.

 

Resultaat eerste bijeenkomst 4 juni 2018

Het eerste gesprek met vertegenwoordigers van een aantal musea en historische verenigingen vond 4 juni plaats in Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht.

De angst werd door sommige deelnemers geuit dat de nieuwe activiteiten leiden tot meer werk voor de vrijwilligers de organisaties zwaar op steunen, terwijl het juist de bedoeling van de stichting is om deze vrijwlligers te ontlasten.

De stichting zal voor de volgende bijeenkomst de ideeën die zijn geopperd verder uitwerken, zodat duidelijker wordt dat dit project met minder inspanning meer bezoekers zal trekken. Het thema Gouden Eeuw dat in 2019 de boventoon voert wordt dan als voorbeeld genomen.