PROJECT IJSSELVOGELS | PROMOTIE | NATUURBESCHERMING | RECREATIEVOORZIENINGEN | EDUCATIE

GRUTTO | FOTO ROB BELTERMAN 

Na de operatie Schoner Mooier Hollandsche(r) IJssel herstelt de natuur zich langzaam in de benedenloop van de IJssel. De herinrichting met rikken en bij eb droogvallende slikranden zorgt er nu voor dat vogels, als kluten, steltlopers, scholekster en grutto’s, kunnen profiteren van de biotoop die is ontstaan. Veel vogels die je normaal alleen in het Waddengebied spot, vinden massaal de weg terug naar dit stukje unieke zoetwatergetijdegebied.

Fotoboek: De (jaar-)getijden van de Hollandsche IJssel

Vogelbioloog/natuurfotograaf Rob Belterman, die als onderzoeker werkte voor Diergaarde Blijdorp en in het kader daarvan onder andere veldwerk deed in onze regio (o.m. dna-monsters nemen van ooievaars), hebben we bereid gevonden mee te werken aan een boek over de vogelseizoenen in de IJsselregio. RobStolkConcepts.nl verzorgt de tekst en de productie. Met dit boek willen we laten zien hoe de natuur door het jaar heen aan de Hollandsche IJssel Altijd Anders is: een handboek en educatieproject in een. 

Vogelspotscherm

Belterman bracht bij de sHIJAA het probleem te berde dat de vogels tijdens het foerageren vaak gestoord worden door recreanten en mensen die hun honden laten loslopen. De opbrengst van de verkoop willen we daarom inzetten om een vogelspotscherm op te richten bij onze ‘IJsselwadden’, zodat recreanten de vogels kunnen bekijken zonder ze te storen. Dat moet komen bij het gebied dat bij eb droogvalt langs de Groenendijk tussen Klein en Ver Hitland. Daarnaast willen we een oplossing zoeken die voorkomt dat loslopende honden de slikrand opgaan.

Het idee is om dit vogelspotscherm zo te maken dat het ook de moeite waard wordt om te zien; een kunstwerk dus. 

Reizende fototentoonstelling

De lancering van het boek en de bouw van het vogelspotscherm, willen we gepaard laten gaan met een fototentoonstelling van Rob Belterman die langs de IJsselkernen kan reizen.

 

Rob Belterman krijgt steun van projectleider Rob Stolk, zowel voor de uitvoering van het boek, de realisatie van het vogelspotscherm en de organisatie van de tentoonstelling.

KIEVITSKUIKEN GAAT DIRECT OP VOEDSEL UIT | FOTO ROB BELTERMAN

FUUT VOERT VIS | FOTO ROB BELTERMAN

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DIT PROJECT?

Wilt u, of kent u mensen en instanties die ons met raad, daad en/of financieel willen bijdragen aan de productiekosten van het boek of het vogelspotscherm?

Wil u voorinschrijven op het boek?

Neem dan contact op met Rob Stolk 06-24211751 of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier Project IJsselvogels


In het kader van de privacywetgeving worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u zich aanmeldt.