Kansenkaart benedenloop

De projecten die de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders uitvoert komen voort uit de inventarisatie die Waterrecreatie Nederland in opdracht van Regio Midden Holland in 2016 verrichtte in samenwerking met ErfgoedWerf. In het rapport dat daaruit voortvloeide na interviews met stakeholders uit de regio, staan de huidige voorzieningen, invloedsferen en kansen. Het is aangevuld met nieuwe inzichten.

Categorie Naam
GOUDA
41 Bruggen en sluizen Havensluis openen (HH Rijnlanden)
49 Charter en rondvaart Aanlegplaatsen creëren voor riviercruiseboten aan Oelevaarskade
35 Aanleggen 100m lange aanlegvoorziening bij Crodafabriek. Er wordt al gewerkt aan dijkversterking: meekoppelkans?
34 Meekoppelkansen Er wordt hier al gewerkt aan een verbinding met de rivier (bij de watertoren), deze kans kan aangegrepen worden door de verbinding op te leuken met een aanlegplaats.
15 Aanleggen Landverbinding vanaf steiger bij Gouderaksebrug zodat recreatievaarders het achterland kunnen bezoeken.
13 Gastvrijheid Bouwen van een uitkijkpunt (mogelijk gecombineerd met andere functies).
56 Toegankelijkheid veerdienst ’t Gein is gerealiseerd door GOUDasfalt
24 Gastvrijheid GOUDasfalt als knooppunt is in ontwikkeling
GOUDERAK
33 Aanleggen passantenplaats is inmiddels gerealiseerd
MOORDRECHT
32 Aanleggen (jacht)haven ontwikkelen. Hier zat vroeger een haven, deze kan weer hernieuwd worden. (Alle steden hebben een aanlegplek gekregen, behalve Moordrecht?)
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
20 Routes en plekken dijk voor fieters toegankelijk maken voor Molen Windlust
55 Gastvrijheid Hollandsche IJssel ecomuseum met horecavoorzieningen en bezoekerscentrum realiseren boven Rijksmonument steenovens Zie Projectgroep HIJM
17 Natuur Zie Project IJsselvogels
30 Hellingen Algemeen langs hele IJssel: meer trailerhelling aanleggen
53 Toegankelijkheid zie Ouderkerk
29 Aanleggen passantenplaats realiseren voor bezoek Leefgoed de Olifant en Park Hitland
18 Gastvrijheid Alle schepen laten voldoen aan de kwaliteitseis van bedrijfsvaartuig dat op de Hollandsel IJssel heeft gevaren. Effect: Sfeer verhogend langs de historische Hollandse IJssel, naamsbekendheid Hitland en Zuidplas.
19 Routes en plekken Diverse wandelpaden/fietsroutes, o.a een ‘boerenlandpad’, in de omgeving vanuit Leefgoed de Olifant / Restaurant en theehuis De Dames
OUDERKERK AAN DEN IJSSEL
31 Vaarwegen Rik verhogen, was een project van RWS maar dat is niet goed uitgevoerd
26 Recreatiespots of gebruikers Drijvende aanlegplaatsen voor kano's gewenst
53 Toegankelijkheid instellen veerdienst zie KIJK Verbinding Klein Hitland – Krimpenerwaard realiseren. Boeleterrein met maritiem erfgoed (blauwe kraan) recreantenvriendelijk inrichten. Aanlegpontons knooppunt wandel- en fietroute Krimpenerwaard.
50 Charter en rondvaart Aanlegsteiger voor Salonboot/Waterbus Gouda-Rotterdam
23 Aanleggen Het Havenfront biedt de mogelijkheid voor vaste aanlegplaats voor een historisch binnenvaartschip (maritiem erfgoed) om het belang en de historie van de Ouderkerkse binnenvaart te benadrukken en onder de aandacht te brengen (het grootste deel van het jaar, behalve met Kerst, zijn de binnenvaartschippers niet aanwezig). Inbreng hierbij vanuit het Streekmuseum Krimpenerwaard/ gemeente/ Schuttevaer (partners).
44 Vaarwegen doorgang maken
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
14 Aanleggen De steiger zo verplaatsen dat de recreatievaart er ook gebruik van kan maken.
28 Aanleggen Aanlegplaats voor staande masten route. Initiatief Leo en Mieke Koolhaas.
16 Gastvrijheid (Gedeeltelijke) functiewijziging van kantoorruimte Rijkswaterstaat naar Petit Restaurant met afmeervoorziening.
N Gastvrijheid Waterbushalte bij Rivium (Gerealiseerd in 2019)
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
21 Meekoppelkansen Herbestemming monumentale scheepswerf Duyvendijk. De gemeente is al jarenlang bezig met dit project. ErfgoedWerf ziet er liefst reparatiewerf houten schepen / museumwerf.
KRIMPEN AAN DE LEK
N Meekoppelkansen Herbestemming fabriekspanden met zeppelinhal van Boele Bolnes op De Zaag Horeca, cultuur, haven voor staande masten route. Initiatief Marieke van Capellen (eigenaar) en Leo Jongenotter.
N Veiligheid Bakkerskil en Sliksloot voor kleine vaartuigen promoten als doorgang voor verbinding Lek, Noord – Hollandsche IJssel