PROJECTEN |ARMADA

De Hollandsche IJssel belangrijk voor waterrecreatie

De eerste Armada die op zondag 26 augustus 2018 werd gehouden heeft zijn doel bereikt: veel publiciteit voor de noodzaak van betere voorzieningen voor recreanten.

Het waarom werd pijnlijk duidelijk: bedieningstijden sluizen en bruggen en het tekort aan boothellingen maakte de tijdsplanning lastig en gooide voor sommige mensen, die graag wilden deelnemen, zelfs roet in het eten. De bedoeling om de vloten vanuit Capelle en IJsselstein tegelijk rond 14 uur in Gouda aan te laten komen, mislukte daardoor jammerlijk.

Ene kant wind en stroming mee; andere kant bruggen en sluis tegen

De vloot op de getijrivier had tij en de wind mee, waardoor die drie kwartier te vroeg arriveerde. De vloot op het gekanaliseerde deel deed er juist drie kwartier langer over dan gepland door brug- en sluistijden.

De recreatie- en toerismewethouders, die namens Gouda en bestuursregio Midden-Holland de vloot zouden verwelkomen, misten daardoor de aankomst van de eerste vloot en moesten langer wachten dan gepland op de tweede vloot met onze voorzitter Jan Kromwijk aan boord. Schepen die voor terugkeer afhankelijk waren van de bedieningstijden van de Algerabrug, waaronder vlaggenschip Zeldenrust waren gedwongen terug te keren voordat de vloot uit IJsselstein in Gouda arriveerde.

Enthousiaste deelnemers en toeschouwers

Het stichtingsbestuur ziet de tocht desondanks als een succes. Niet alleen omdat zo pijnlijk duidelijk werd dat er op infrastructureel gebied nog veel moet gebeuren voor de waterrecreanten, maar vooral omdat ze aangenaam verrast was door het enthousiasme van alle deelnemers en de grote publieke belangstelling langs de routes: veel zwaaiende en fotograferende toekijkers op de oevers en bruggen, die teleurgesteld waren over de lengte van de vloten.

Ook blij met de grote belangstelling van de media vooraf en de betrokkenheid van de bestuurders van de aanliggende gemeenten. De stichting en zijn bedoelingen zijn daardoor duidelijk op de kaart gezet.

Voorzitter Kromwijk ziet het als een ‘voorzichtig begin van een traditie’ met veel potentie, niet alleen voor deelnemers, maar vooral voor toerisme.

 

In 2019 krijgt daarom het een vervolg maar nu tijdens de Open Monumentendagen op zondag 8 september. De organisatoren hopen dan op meer historische schepen, zeker  als de Gouden Eeuw als thema op de Hollandsche IJssel wordt geplakt.. Noteer maar vast.

Impressie van twee kanten

Van Zuid-Holland via getijdedeel achter Zeldenrust

Vanaf het Vuykpark in Capelle aan den IJssel vertrok om 11 uur vlaggenschip de paviljoentjalk Zeldenrust van de Van Waningstichting die in 1914 werd gebouwd op de werf van Duyvendijk in Krimpen aan den IJssel, met aan boord schipper Jacco Pols. Dit schip met 9 volgers kwam al rond 11.15 uur in Gouda aan. Vijf meer watersporters hadden willen deelnemen, maar die konden de vloot niet bereiken door een stremming  van de Parksluis (Rotterdam) en de te late bedieningstijd op zondag van de Snelle Sluis (Moordrecht). Vooral dit laatste was vervelend omdat een aantal bootbezitters aan de Ringvaart in de gemeente Zuidplas daardoor niet konden aanhaken.

Een van de deelnemers uit Zuidplas was om die reden met zijn boot op de trailer helemaal naar jachthaven Marnemoende (IJsselstein) gereden om vandaar te kunnen meedoen. Achteraf had hij daar geen spijt van.

De Capelse recreatiewethouder Harriët Westerdijk had weliswaar geen rol in het officiële programma, maar was wel zo sportief om met haar eigen kajuitjacht mee te varen vanuit jachthaven ’t Zandrak in Capelle.

 

Van Utrecht via gekanaliseerde deel achter Jan Kordaat

Vanuit de Jachthaven Marnemoende in IJsselstein vertrok schipper Wim Knol met vlaggenschip Jan Kordaat , een Friese snik uit 1902, met aan boord wethouder Walther Kok van Oudewater en zeven volgers. Deze arriveerden enkele uren later in Oudewater bij de kom van de pas gerestaureerde Romeijnbrug, waar Kok een toespraakje hield.

Vanaf hier ging dit vlaggenschip met gevolg verder naar Gouda, waarbij onderweg nieuwe vaartuigen aan- en afhaakten. Er voeren in totaal zo’n 15 waterrecreanten mee. Rond 14.45 uur kwam deze vloot in Gouda aan.

Lees meer »

Een impressie van de armada vanaf Vuykpark Capelle aan den IJssel

De foto’s en afbeeldingen zijn van Rob Stolk Concepts en mogen uitsluitend worden gebruikt met bronvermelding.

Passage Armada ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel bij JEBenNieuwerkerkerAls »

Jan Trouwborst van Krimpenerwaard Evenementen Fotografie voer op de Zeldenrust mee en maakte een mooie reportage »

Affiche armada 2018
248 downloads