Projecten

Herinrichting IJsseloevers

 

Coördinator: Klaas Dogterom | Adviseur: Leo Speksnijder

Meekoppelen door recreatievoorzieningen te initiëren bij project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard KIJK van Hoogheemraadschap Groot Schieland en de Krimpenerwaard. Te denken valt aan aanmeerpontons voor pleziervaart en kano’s op plekken die aansluiten op kanoroutes in Krimpenerwaard, een mooiweerveer en de herinrichting natuurlijke oevers. (Ondermeer Kansenkaart 26 en 53)

Lees meer »

 

IJsselroutes ontwikkelen

Coördinator: Peter Both

Toeristische fiets-, wandel-en vaarroutes in kaart brengen met informatie over bezienswaardigheden. Bordjes HIJAA op knooppuntpaaltjes aanbrengen in wandelroutenetwerk

Aanleg jachthaven Ketelsedijk Capelle aan den IJssel

Aanleg aanmeerplek met walverbinding voor Hoge Mastenroute. (Kansenkaart 28)

Herbestemming Boele Bolnes industrieterrein De Zaag Krimpen aan de Lek tot Z55G

Coördinator en Projectleider: Rob Stolk

Z55G (Zaag 55) Wil van de werkhaven in de Nieuwe Waterweg aan De Zaag (in de IJsselmonding) transformeren in jachthaven met (horeca-)voorzieningen, geschikt voor de Staande Mastenroute. Verder inspelen op nieuw aangelegde getijdenatuurgebied met creatieve/culturele en andere bezoekersactiviteiten. Via de Sliksloot kunnen kleine pleziervaartuigen tussen de Noord en de Hollandsche IJssel de gevaarlijk vaarroute rond Stormpolder ontwijken en het eiland met het getijdenatuurgebied met een beverburcht aandoen. Een jachthaven voor Staan Masten op die plek waar flotieljes kunnen worden gevormd  kan een bijdrage bieden aan de oplossing voor de verkeersstremmingen op de Algeracorridor.

Herbestemming maritiem erfgoed Scheepswerf Duyvendijk | Krimpen aan den IJssel

Zoeken naar passende herbestemming voor haven, helling en werf met houten loodsen (Kansenkaart 21)

Kwaliteitsverbetering en verbreding en promotie bestaand aanbod

IJSSELGILDE MUSEA

Coördinator: Janine Nauta | Projectleider: Rob Stolk

Initiëren, thema’s afstemmen, kennis en objecten uitwisselen en vooal (boven-) regionale promotie van collectieve activiteiten en collecties. We willen ondermeer een  virtuele Schatkamer van de Hollandsche IJssel maken met voorwerpen en thema’s die door de musea en oudheidkamers worden ingebracht.

Lees meer »

Herbestemming Rijksmonument Steenovens Klein Hitland Nieuwerkerk aan den IJssel

Coördinator en Projectleider: Rob Stolk

Steun aan Stichting Steenovens Klein Hitland (SSKH) die in samen met ondermeer Gemeente Zuidplas het iconisch rijksmonument voor de ijsselsteenindustrie die 400 jaar langs de Hollandsche IJssel domineerde met 40 steenplaatsen waar 100 ovens stonden, een duurzame invulling wil geven die het erfgoed recht aan doet. 

Project Frederik Steenmuis

Door dit kinderboek uit te geven, dat zich afspeelt in de monumentale steenovens, werken we mee om dit belangrijke erfgoed meer in de publieke belangstelling te stellen en een financiële bijdrage te leveren aan een project van de genoemde SSKH. De titel van het boek is Mijn naam is Frederik, Frederik Steenmuis. Het is een verhaal van Anne Westenberg, dat vertelt over een belezen bosmuis die met een klap belandt in de steenovens , waardoor hij zijn geheugen kwijt is. hij moet een nieuwe identiteit bedenken om daar geaccepteerd te worden door de dieren die er wonen. De illustraties zijn van Lizzy Nieuwenhuis. Het moet basisschooljeugd stimuleren het erfgoed, liefst met hun (groot)ouders, te bezoeken en het besef bij te brengen dat het moet worden behouden. De gemeente Zuidplas subsidieert 50% van productiekosten van de eerste uitgave, de rest komt van sponsoring en uit voorverkoop.

De opbrengst komt ten goede aan de stichting Steenovens Klein Hitland. Vertelster Anne Westenberg wil het Frederik Steeenmuis het gezicht laten worden voor de steenovens en het karakter inzetten voor ander projecten die de betrokkenheid vergroten.

De feestelijke presentatie van het boek met kinderactiviteiten rond het thema is 14 september 2019 om 17.00 uur in de Steenovens Klein Hitland. Anne zal daar ook een verhaal vertellen en uitleggen wat Frederik nog meer van plan is. U kunt de kinderboeken bestellen via onze webwinkel HIJAA.

 

Vogeljaargetijden

Coördinator en Projectleider Rob Stolk

Vogelseizoenenboek. Foto’s Rob Belterman, samenstelling en tekst Rob Stolk
De opbrengst is voor de totstandkoming van een vogelspotscherm buitendijks tussen Klein en Ver Hitland waar wadvogels als kluten en grutto’s fourageren (Kansenkaart 17)

Thema Gouden Eeuw Rivier

Coördinator Jan Kromwijk | Projectleiders Wim Knol en Rob Stolk

De Gouden Eeuw is een promotioneel speerpunt van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC.
Wij willen door de promotie van USP’s de Hollandsche IJssel toeristisch profileren als de Gouden Eeuw Rivier en rond dit thema een aantal toeristisch activiteiten initiëren en erfgoed in de belangstelling te zetten.
 
Terugbrengen Trekvaart op trajecten Hekendorp-Oudewater vv en IJsselstein-Marnemoende
Coördinator: Jan Kromwijk | Adviseur: Wim Knol 
Onderzoek haalbaarheid Hop on Hop off verbinding tussen IJssel en Gouda
Coördinators: Jan Kromwijk en Piet Six
Uitgave boek Gouden Eeuw Rivier met bewerkte verhalen die gepubliceerd zijn in Nieuws Altijd Anders
Coördinator, projectleider en auteur: Rob Stolk
 
USP’s:
  • Middeleeuwse grachtensteden
  • Transport over water via trekvaart- en beurtveren
  • Historische Baksteen- en Touwindustrie
  • Kenmerkende landschap

Lees meer »