Projecten

Evenement

TWEEDE HOLLANDSCHE IJSSEL-ARMADA | Coördinator Piet Six | Projectleider: Wim Knol
 

Herinrichting IJsseloevers

Coördinator Klaas Dogterom | Projectleiders: Wim Knol en Rob Stolk

Meekoppelen door recreatievoorzieningen te initiëren bij project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard KIJK van Hoogheemraadschap Groot Schieland en de Krimpenerwaard. Te denken valt aan aanmeerpontons voor pleziervaart en kano’s op plekken die aansluiten op kanoroutes in Krimpenerwaard, een mooiweerveer en de herinrichting natuurlijke oevers. (Ondermeer Kansenkaart 26 en 53)

IJsselroutes ontwikkelen

Coördinator Peter Both | Projectleider: Rob Stolk

Toeristische fiets-, wandel-en vaarroutes in kaart brengen met informatie over bezienswaardigheden. Bordjes HIJAA op knooppuntpaaltjes aanbrengen in wandelroutenetwerk

Aanleg jachthaven Ketelsedijk Capelle aan den IJssel

Aanleg aanmeerplek met walverbinding voor Hoge Mastenroute. (Kansenkaart 28)

Herbestemming Boele Bolnes terrein De Zaag Krimpen aan de Lek

Herbestemming als jachthaven van IJsselmonding via Sliksloot voor ondermeer Staande Mastenroute (nieuw) met natuurgebied en creatieve/culturele en horeca-activiteiten.

Herbestemming Rijksmonument Steenovens Klein Hitland Nieuwerkerk aan den IJssel

Coördinator en Projectleider: Rob Stolk

Steun bieden aan Projectgroep HIJM die in samenwerking met ondermeer Gemeente Zuidplas, Provincie Zuid-Holland, Rijksdienst Cultureel Erfgoed boven de ovens een ecomuseum over de Hollandsche IJssel wil ontwikkelen, met een Toeristisch informatie centrum, een horecagelegenheid, theater, expositieruimtes. (Kansenkaart 55)

Herbestemming maritiem erfgoed Scheepswerf Duyvendijk | Krimpen aan den IJssel

Zoeken naar passende herbestemming voor haven, helling en werf met houten loodsen (Kansenkaart 21)

Kwaliteitsverbetering en verbreding en promotie bestaand aanbod

• IJSSELGILDE MUSEA

Coördinator Janine Nauta | Projectleider: Rob Stolk

Initiëren, thema’s afstemmen, kennis en objecten uitwisselen en vooal (boven-) regionale promotie van collectieve activiteiten en collecties. We willen ondermeer een  virtuele Schatkamer van de Hollandsche IJssel maken met voorwerpen en thema’s die door de musea en oudheidkamers worden ingebracht.

Vogeljaargetijden

Coördinator en Projectleider Rob Stolk

Vogelseizoenenboek. Foto’s Rob Belterman, samenstelling en copy Rob Stolk
De opbrengst is voor de totstandkoming van een vogelspotscherm buitendijks tussen Klein en Ver Hitland waar wadvogels als kluten en grutto’s fourageren (Kansenkaart 17)

Gouden Eeuw Rivier

Coördinator Jan Kromwijk | Projectleiders Wim Knol en Rob Stolk

De Gouden Eeuw staat vanaf 2019 centraal bij Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC.
Wij willen door de promotie van USP’s de Hollandsche IJssel toeristisch profileren als de Gouden Eeuw Rivier en rond dit thema een aantal toeristisch activiteiten initiëren en erfgoed in de belangstelling te zetten.
 
USP’s:
  • Middeleeuwse grachtensteden
  • Transport over water via trekvaart- en beurtveren
  • Historische Baksteen- en Touwindustrie
  • Kenmerkende landschap