Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders in de media

Artikel vergroot door erop te klikken.

7-3-2020

29-01-2020 Goudse Post

18-08-2019 Hart van Holland Zuidplas

18-08-2019 IJssel- en Lekstreek Capelle aan den IJssel

15-08-2019 Omroep Zuidplas.nl

11-08-2019 Gouwe IJssel Nieuws

27-07-2019 Trouw

Prachtig verhaal van Johan Nebbeling onder de rubriek Reizen over Het Mooiste Nederland Zuid-Holland

03-07-2019 IJsselbode

Mooi stukje van Aad Kuiper

02-02-2019 Erfgoedstem

07-09-2018 Gouwe IJssel Nieuws

29-08-2018 Zenderstreeknieuws Montfoort Oudewater 
en IJsselstein Lopik

 

28-08-2018 Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard

26-08-2018 facebook.com/GOUDasfalt

27-08-2018 Gouwe IJssel Nieuws

27-08-2018 Zenderstreeknieuws IJsselstein Lopik en Montfoort Oudewater

27-08-2018 Alles van de Utrechtse Waarden

26-08-2018 Goudse Post

25-08-2018 JeBentNieuwerkerker.nl

25-08-2018 Omroep Capelle in de ochtenduitzending van 11.30 uur

24-08-2018 Gouds Dagblad

23-08-2018 Omroep Zuidplas in de uitzending van 10.30-11 uur

22-08-2018 IJssel en Lekstreek Capelle aan den IJssel

22-08-2018 IJssel en Lekstreek Krimpen aan den IJssel

22-08-2018 Gouwe IJssel Nieuws

21-082018 IJssel en Lekstreek Krimpen

21-08-2018 Zenderstreeknieuws IJsselstein Lopik

21-08-2018 Hart van Holland

21-08-2018 Omroep Zuidplas

20-08-2018 Kijk op IJsselstreek.nl

20-08-2018 Goudse Post

17-08-2018 Omroep Capelle 10.30 in de uitzending

16-08-2018 Radio Stad Montfoort en RPL Woerden

14-08-2018 Goudse Post

14-08-2018 IJsselbode

11-08-2018 IJsselstein Onderneemt

11-08-2018 Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard

10-08 Hart van Holland

Aramada op Hollandsche IJssel

 

10-08 AD Rotterdam Oost, Utrecht en

Groene Hart

 

 09-08-2018 Aankondiging Armada

IJsselstein.Allesvan.nl

02-08-2018 IJsselbode

24-07-2018 Het Kontakt Krimpener en Lopikerwaard

04-07-2018 IJssel en Lekstreek Krimpen

03-07-2018 Het Kontakt Krimpener en Lopikerwaard

30-06-2018 AD Rotterdam Oost Belevingsvaartocht

Journalist Peter Schilthuizen voer mee en maakte een mooi verslag over de Belevingsvaartocht van 29-06-2018 voor AD Rotterdam Oost. De bureauredactie zette er jammergenoeg een fotobijschrift bij dat niet klopt. De initiatiefnemer van de stichting is immers Regio Midden-Holland. De stichting is ontstaan na een overleg van kwartiermakers bestaande uit stakeholders,  waarvan de meesten leden van de stichting zijn geworden en de twee mannen op de foto projectleiders: Rob Stolk, links, en Wim Knol tevens schipper van de Onthaestingh, rechts.

 


Juni 2018 Nieuwsbrief Regio Midden Holland

Hollandsche IJssel Altijd Anders

In 2015 nam het Bestuurlijk Overleg Natuur, Water en Recreatie van Regio Midden-Holland het initiatief om de kansen voor versterking van de vrijetijdseconomie van waterrecreatie op en erfgoed langs de Hollandsche IJssel te verkennen. Dit leidde tot een

inspiratiebijeenkomst in het voorjaar van 2016, waarin bleek dat er onder de vele deelnemers veel enthousiasme was om dit op te pakken. In die bijeenkomst werd ook duidelijk dat de focus gelegd zou moeten worden op de gehele Hollandsche IJssel, dus van IJsselstein tot aan de stormvloedkering bij Capelle aan den IJssel. Alle 8 aanliggende gemeenten zijn aangehaakt, evenals de provincies Zuid-Holland en Utrecht en ook de drie waterschappen vanwege meekoppelkansen bij bijvoorbeeld dijksversterkingstrajecten.

In de zomer van 2016 werd opdracht verstrekt aan de combinatie Waterrecreatie Nederland en ErfgoedWerf om een digitale kansenkaart en onderbouwing daarvan te ontwikkelen. Via een viertal deelgebiedsbijeenkomsten werden ideeën en kansen opgehaald, naast wat al aan potentie aanwezig is. Dat is verwerkt in een gelaagde Kansenkaart Hollandsche IJssel , die eind 2016opgeleverd en gepresenteerd werd.

Vervolgens is gezocht naar de meest kansrijke optie om de vele kansen naar uitvoering te brengen. Dat bleek een vorm van maatschappelijke participatie te worden. Het leidde eind 2017 tot een kwartiermakersteam van enthousiastelingen, die recent de Stichting Hollandsche IJssel hebben opgericht, huisstijl en logo hebben ontwikkeld, bestuursportefeuilles vanuit centrale thema’s hebben verdeeld en potentiële uitvoerende partijen aan zich hebben verbonden. Gebiedspromotie krijgt een centrale positie in de doelstelling van de stichting.

De 5 thema’s zijn:
• Stadjes uit de Gouden Eeuw
• Hoge zeedijken boven laag polderland
• Open weidelandschappen
• Stroomgebied van Goudse kaas
• Veilige oost
-west verbinding voorwatersporters

In een parallel traject wordt vanuit gezamenlijke overheden gewerkt aan de beschikbaarstelling van proces- en projectmiddelen, die provincie Zuid-Holland beschikbaar zal gaan stellen via de gebiedsgerichte aanpak in landelijke gebieden. De nieuwe stichting zal daar bij de uitvoering van hun plannen zeker van kunnen profiteren. Het zal een vliegende start voor versterken van de vrijetijdseconomie beter mogelijk maken. Naast de formele oprichting van de stichting heeft het bestuur ook een werkplan voor 2018 -2019 ingediend, met daarbij een begroting.

Passend binnen de ontwikkelingen rond het programma Natuur, Water en Recreatie, is de Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders uitgenodigd als icoonproject deel te nemen aan het Iconenversnellingsoverleg. Daarin komen de directeuren / eigenaren / projecttrekkers van icoonprojecten een vijftal keren per jaar bijeen onder voorzitterschap van de voorzitter van de Bestuurlijke Tafel. Aan het overleg neemt ook een aantal Groene Hart wethouders deel die zich als duo-bestuurder verbonden hebben aan één of meerdere iconen. Het overleg heeft als doel versnelling aan te brengen in (potentiële) projecten die de vrijetijdseconomie zullen versterken en vormt daarmee een belangrijk gremium van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen, dat op haar beurt onderdeel van het Convenant Alphen-Gouda-Woerden is.

29-05-2018 Waterrecreatie Nederland