Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders

 

Contact:

PROJECTBUREAU contact@HollandscheIJsselAltijdAnders.nl

Projectleiders: 

Wim Knol 06-53 94 25 87

Rob Stolk 06-24 21 17 51

KvK-nummer 71605835

IBAN NL24 RABO 0330 3311 83

Contactformulier

In het kader van de privacywetgeving worden uw gegevens uitsluitend intern gebruikt voor het door u opgegeven doel.