De stichting heeft ten doel

de vrijetijdseconomie te versterken 

in het stroomgebied van de Hollandsche IJssel

door het promoten, faciliteren en initiëren

van toeristische-recreatieve locaties

en cultuurhistorische evenementen.

De stichting faciliteert belanghebbenden die in IJsselgildes kunnen samenwerken onder de vlag van de stichting, waarbij een portefeuillehouder uit het bestuur een coördinerende rol vervult en het Projectbureau support verleent.

De op te richten IJsselgildes kunnen eenmalig of structureel bijdragen aan de versterking en uitbreiding van het toeristisch-recreatieve aanbod. Denk aan gildes van:

aanbieders van toeristische arrangementen
• b&b en horecaondernemers
 jachthavens en bootverhuurbedrijven
producenten van streekproducten

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders

BESTUUR:

Dagelijks bestuur:

Jan Kromwijk (voorzitter) en Peter Both (secretaris, interim penningmeester)

Overige bestuursleden

Klaas Dogterom, Piet Six, Janine Nauta, Ariann Kraaijeveld

Comité van Aanbeveling:

Petra van Hartskamp-de Jong (burgemeester Montfoort)

 

PROJECTBUREAU contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl

06-24 21 17 51


Werkplan A 4 2019 2020
46 downloads
Hand out Werkplan 2018-2019
193 downloads
Werkplan 2018-2019
199 downloads