De stichting heeft ten doel

de vrijetijdseconomie te versterken 

in het stroomgebied van de Hollandsche IJssel

door het promoten, faciliteren en initiëren

van toeristische-recreatieve locaties

en cultuurhistorische evenementen.

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders

Deze website ondersteunt de recreatieve mogelijkheden langs de Hollandsche IJssel.

Contact: Peter Both

Voor informatie: contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl