Ook provincie Zuid-Holland werkt aan maatregelen aanpak coronacrisis

Gepubliceerd op 19 maart 2020 om 14:17

De provincie Zuid-Holland wil de negatieve gevolgen van de coronacrisis beperken en steun verlenen aan de regionale economie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw en de vergunningverlening. “We zijn in gesprek met onze partners en kijken creatief wat we kunnen bijdragen in het algemeen maatschappelijk belang”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) zijn daarover in gesprek met Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, bedrijven en belangenorganisaties. Omdat GS willen inspelen op veranderende situaties, vragen ze partners waar hulp en ondersteuning gewenst zijn.

Regionale economie

De provincie inventariseert met Rijk, gemeenten, VNO-NCW, MKB Nederland en LTO-Noord de aard en omvang van de problematiek en bepaalt de mogelijkheden om de economische effecten te verzachten. Met het ministerie van Economische Zaken wordt gesproken over de uitvoeringscapaciteit bij de ondernemers- en subsidieloketten die door de grote toestroom aan vragen onder druk staan. Hier kan de provincie mogelijk bijspringen.

Verkeer en vervoer

Beheer en onderhoud van wegen worden gecontinueerd. Zo ook de incidentcoördinatie, sluis- en brugbediening en verkeerstoezicht. Dit gebeurt in overleg met gemeenten, wegbeheerders en aannemers. Openbaarvervoerbedrijven zorgen ervoor dat de dienstregelingen zo worden aangepast dat alle plaatsen in Zuid-Holland goed bereikbaar blijven. Waar nodig leveren vervoerders maatwerk.


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.