Gouds Watergilde niet blij met verlaging waterniveau

Gepubliceerd op 5 februari 2020 om 15:14

Het Goudse Watergilde is niet gelukkig met de oplossing van de gemeente Gouda en het waterschap Rijnland om de waterstand deels te verlagen in de binnenstad. Het gilde hoopte op een integrale aanpak die ook de bodemdaling tegengaat, wat met het plan dat alleen voorziet in een waterpeilverlaging van een deel van de grachten, niet het geval is. Aan de waterpeilverlaging kleven te veel nadelen en onzekerheden meent het gilde, dat vreest voor meer schade aan huizen dan alleen paalrot en waterschades; kades kunnen instabiel worden en het beperkt de doorvaarbaarheid van de binnenstad. (Bron Goudse Post)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.