Mensen onderschatten kwetsbaarheid voor overstromingen

Gepubliceerd op 5 februari 2020 om 15:11

Uit een onderzoek dat onder 1000 Nederlanders is verricht door Kantar in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, blijkt dat veel mensen onderschatten hoeveel van Nederland onderwater belandt zonder dijken of duinen. De uitkomsten liggen afhankelijk van leeftijdscategorie en woongebied tussen de 43 en 48 procent, terwijl het in werkelijkheid om 60 procent gaat. Mensen maken zich nauwelijks zorgen over overstromingen, ze houden zich er kennelijk niet mee bezig, maar zien meewerken aan hoogwaterbescherming wel als noodzaak. De noodzaak van dijkversterking wordt door 93 procent van de ondervraagden onderschreven. Over hoe Nederland er over een eeuw uitziet zijn de meningen verdeeld, maar niet erg positief. Eenderde denkt dat de strijd dan verloren is en Nederland grotendeels onder water ligt en een ander eenderde deel dat een stuwdam langs de kust ons land zal beschermen. Eenvijfde verwacht dat we alleen nog op terpen wonen. De zeespiegelstijging baart de mensen de grootste zorgen (40 procent). Stormvloeden, dijkdoorbraken en overstroming vanuit zee beangstigen ieder zo’n kwart van de respondenten. Deltacommissaris Peter Glas ziet het minder somber in.

Glas in het Noordhollands Dagblad (28-1-2020):

,,Het is onze taak om vijftig tot honderd jaar vooruit te kijken. Dat gaat natuurlijk gepaard met onzekerheden. We weten niet hoe hoog de zeespiegel over honderd jaar is. We proberen daar adaptief mee om te gaan. De zeespiegel stijgt nu met circa 20 centimeter per eeuw en we houden rekening met één meter in 2100. Alle deskundigen verzekeren ons dat een zeespiegelstijging van één à twee meter te handelen is met onze huidige strategieën en werkwijzen en anders komen we in andere scenario’s terecht. Maar ook daar bereiden we ons op voor.’’

De komende jaren versterkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (Rijkswaterstaat en waterschappen) zo’n 1.100 kilometer aan dijken.

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.