Groei vrijetijdseconomie biedt kansen voor Hollandsche IJsselregio

Gepubliceerd op 2 januari 2020 om 14:59

Onze stichting kan terugkijken op een jaar waarin achter de schermen veel is gebeurd. Ons Werkplan 2019/2020 zag het licht met een aantal speerpunten, die zijn gericht op het verbeteren van de infrastructuur over water voor pleziervaart en verbreding van de mogelijkheden om te varen, wandelen of fietsen. Het thema Gouden Eeuw Rivier is breed opgepakt. Er is een succesvol symposium geweest samen met de Oude Hollandse Waterlinie in Montfoort en een goed verlopen pilot van de trekvaart tussen Oudewater en Hekendorp.

Onze stichting, die in het leven werd geroepen door alle gemeenten aan de Holllandsche IJssel, financieel gesteund door Provincie Zuid-Holland, steunt partijen die met goede oplossingen komen om onze regio schoon, mooi en vitaal te houden. Onze plannen moeten dagrecreanten en toeristen aantrekken uit de omliggende steden en van verder weg.

Meer van hetzelfde bieden is dan geen optie, wel het benutten en uitvergroten van bestaande of het creëren van nieuwe iconen die Hollandsche IJssel-eigen zijn, zoals nieuwe manieren om tussen de kernen rondvaarten met gidsen te maken.

De bezoekersaantallen in de omliggende toeristencentra groeien explosief. In Kinderdijk, Gouda, Rotterdam en Utrecht worden ieder jaar records gebroken. Amsterdam wil toeristen al saneren richting andere delen van het land. De inspanningen van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen zijn er nu vooral op gericht om de rest van het land te laten profiteren van de belangstelling voor de wondere wereld die Nederland heet.

Wat het afgelopen jaar ook steeds duidelijker werd, is dat toeristen en dagrecreanten alternatieve inkomstenbronnen kunnen bieden voor agrariërs die worstelen met waterberging, bodemdaling, reductie van CO2- en stikstofuitstoot en energieverbruik. Overheidsinvesteringen moeten de transitie mogelijk maken van intensieve landbouw naar natuurbeheer en ecotoerisme.

Onze regio kan de stormachtige groei in de vrijetijdssector dus goed gebruiken. We kunnen in ons typisch Hollandse landschap immers perfect voldoen aan de verwachtingen van toeristen die het typische Nederland willen bezoeken en in de waterrijke poldergebieden rond de hot­spots willen verblijven en recreëren. Door bezoekersstromen uit de overvolle steden naar de stadjes langs onze Gouden Eeuw Rivier te leiden, blijft de werkgelegenheid in de landelijke polders behouden, blijven de historische kernen en (varend) erfgoed in de belangstelling.

 

Naar Garenspinnerij op dinsdag 7 april 15.00 uur

Op dinsdag 7 april wil het bestuur van de Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders vanaf 15.00 uur met alle betrokken bestuurders en stakeholders, net als eind 2017, samenkomen in de Garenspinnerij in Gouda, waar het fundament werd gelegd voor de Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders. Deze keer om te evalueren wat er is gebeurd en om te zien hoe we snel tot uitvoering van de plannen die we hebben ontwikkeld kunnen komen. In de komende maanden gaan we in op de onderdelen van ons Werkplan.


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Brord van Westing
5 maanden geleden

Graag geef ik me op de 7e april voor de Hollandse IJssel bijeenkomst. vr gr Brord van Westing Historische Vereniging Nieuwerkerk ad IJssel alsmede Molen Kortenoord