Wim Knol en Ingrid de Vries treden toe tot bestuur

Gepubliceerd op 14 januari 2020 om 14:47

Het bestuur van Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders is blij dat ze afgelopen maandagavond, 14 januari, twee nieuwe mensen aan de gelederen heeft mogen toevoegen. Dat zijn Wim Knol en Ingrid de Vries. Wim Knol, ondermeer actief bij de Stichting Varend IJsselschip (Reederij de IJsel), was in 2017 een van de kwartiermakers van de stichting en begon met het uitvoeren van taken als projectleider. Omdat hij deze werkzaamheden niet kon combineren met een drukke nieuwe baan, moest hij daarmee stoppen. Om zijn ervaring te kunnen delen, met name op het gebied van varend erfgoed, de trekvaart en recreatievaart, bleef hij wel als vrijwilliger voor de stichting actief. De andere nieuwkomer is Ingrid de Vries. Ze is juriste en was als beleidsadviseur de rechterhand van dijkgraaf Patrick Poelmann van het waterschap Stichtse Rijnlanden (en ambassadeur van de trekvaart in de Hollandsche IJssel). Ze kent de regio en weet de weg, ook achter de schermen, want in haar vorige functie was Ingrid betrokken bij de informele en formele activiteiten van het waterschap, dat ondermeer de zorg heeft over de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Na de zittingsperiode van dijkgraaf Poelmann, besloot ook zij met pensioen te gaan om zich verder als vrijwilliger in te kunnen zetten op maatschappelijk gebied. Ze is nu ondermeer actief voor Museum Gemaal Hooge Boezem achter Haastrecht.

De overige bestuursleden zijn Jan Kromwijk (voorzitter), Peter Both (secretaris, interim penningmeester), Klaas Dogterom (vice-voorzitter), Piet Six en Ariann Kraaijeveld.

Als lid van de Raad van Toezicht ziet voormalig burgemeester André Bonthuis, van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuidplas, Schoonhoven en Zederik, toe op de goede gang van zaken. Het comité van aanbeveling bestaat uit de commissarissen van de koning Jaap Smit (Provincie Zuid-Holland) en Hans Oosters (Provincie Utrecht) en de burgemeester van Montfoort Petra van Hartskamp-de Jong.

We zijn nog op zoek naar een penningmeester.

Rob Stolk verzorgt uitvoerende activiteiten voor het projectbureau zoals de correspondentie, berichtgeving (internet), nieuwsbrieven, agendering/notulering en webshop.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.