Dijkonderzoek tussen Achthoven-Oost en Enkele Wiericke

Gepubliceerd op 16 januari 2020 om 14:42

Tot eind maart voert RPS/Geonius namens waterschap De Stichtse Rijnlanden geotechnisch grondonderzoek uit aan de dijk tussen Achthoven-Oost en de Enkele Wiericke bij Hekendorp. Op sommige plaatsen loopt de dijk vlak langs de gekanaliseerde Hollandsche IJssel, op andere plaatsen liggen er twee dijken parallel aan elkaar. Het onderzoek vindt plaats aan beide dijken op, nabij of via percelen van derden. Het onderzoek bestaat uit meten, sonderen en grondboren om beter inzicht te krijgen in de opbouw en samenstelling van de bodem. Peilbuizen worden neergezet om de grondwaterstand te analyseren. Een sondering duurt twee uur, een boring een volle werkdag. Dit gebeurt met speciale voertuigen hierdoor kan verkeershinder ontstaan.
 
Het waterschap voert dit jaar verschillende onderzoeken uit aan de dijk, waaronder grond- en laboratoriumonderzoek. Ook bomen, kabels, leidingen en gebouwen worden onderzocht. Mochten maatregelen nodig zijn, dan wordt met gebruikers overlegd over de manier van aanpak.

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.