Tweede brug tussen Capelle en Krimpen de alternatieve oeververbinding?

Gepubliceerd op 23 januari 2020 om 14:35

Krimpenaar en verkeersexpert Fred Slappendel van Bemove Advies biedt een alternatief om de problematiek rond de Algeracorridor op te lossen: een bypass vanaf Rivium en de Nijverheidsstraat naar de rotonde in de N210 bij Carpe Diem. Deze route loopt via een schuine brug naar Stormpolder. Gaat daar verder langs de gevangenis, tussen de Van Cralingeweg en Van der Hoopstraat langs de scheepshal van IHC Holland, kruist de Industrieweg om via de Van Utrechtweg over een stukje voormalige Hollandiawerf bij de Sliksloot te komen. Vandaar gaat hij op een weg op palen om het Stormpoldervloedbos heen richting de Krimpenenerwaard in de buurt van de helling van Van Grevensteijn’s Scheepswerf. Aan het idee van Slappendel wordt deze week in zowel de IJssel en Lekstreek als Het Kontakt uitgebreid aandacht besteed. Het is volgens Slappendel een stuk goedkoper dan het eerder afgeschoten plan voor een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Het kan ellende, die hij door de groei van de woningmarkt in de Krimpenerwaard op korte termijn op de Algeracorridor verwacht, ook met de aanpassingen aan de Algerabrug waarvoor 90 miljoen is uitgetrokken, voorkomen. Die aanpassingen houden een vierde autorijstrook en een nieuwe tweede brug voor fietsers in. Dit betekent een intensivering van het wegverkeer langs bestaande woningen. Zijn voorstel om deze bypass te maken met een tweede oeververbinding voor autoverkeer, voorkomt dat het wegverkeer, ook voor hulpdiensten, wordt geblokkeerd als de Algeracorridor onbruikbaar is. Bedrijven op Stormpolder worden met deze oplossing beter over de weg bereikbaar en het natuurgebied, dat in de oeververbinding over de Nieuwe Maas werd doorkruist, wordt ontzien. Een eerdere inbreng, als burgerinitiatief, van Slappendel, om het busstation van Krimpen aan den IJssel naar de C.G. Roosweg (N210) te verplaatsen voor een betere verkeersdoorstroming, wordt op dit moment uitgevoerd.

Onderliggende kaart Googlemaps©


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.