Polder Krimpenerwaard daalt maar 20 procent van wat werd aangenomen

Gepubliceerd op 27 januari 2020 om 14:28

Acacia Water is heeft moeten concluderen dat de bodemdaling in de Krimpenerwaard veel minder snel gaat dan tot nu toe werd aangenomen. Het onderzoek van Acacia behelst ook de mate van CO2-uitstoot die door bodemdaling wordt veroorzaakt. De gemeente Krimpenerwaard, die de opdrachtgever van het onderzoek is, moet immers CO2-uitstoot beperken. Met moderne technieken, zoals satelietopnamen, heeft het onderzoeksbureau een daling van 2 tot 4 millimeter per jaar gemeten, eerder werd aangenomen dat het vijf keer zoveel was, namelijk 1 tot 2 centimeter. Dat haalt de druk van de ketel voor Wethouder Jan Vente. Die kan opgelucht ademhalen, want dat betekent dat de soep minder heet was dan hij werd opgediend en er nu meer tijd is voor een weloverwogen aanpak. De wethouder praat nu over ‘één tot twee generaties de tijd’, om tot passende maatregelen te komen. Het rapport laat de daling verschillen per gebied zien, veroorzaakt door bodemopbouw (veen of klei) en de vochtdoorlatendheid (infiltratie). In infiltratiegebieden is de bodemdaling groter. Uitgangspunt is dat verhoging van het grondwaterpeil de daling moet tegengaan. Oplossingen moeten worden gezocht in de optimalisatie van de melkveehouderij, aanpassing van de extensieve melkveehouderij en verdienmodellen voor natte gebieden, waarbij je kunt denken aan zonnepaneelparken, cranberry- of lisdoddeteelt, of natuurontwikkeling. Met dit rapport in handen wil de gemeente verder praten met de lokale partners, alhoewel de provincie beleidsmatig ook een belangrijke rol speelt. Bronnen: RTV Krimpenerwaard en Groene Ruimte Nieuws


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.