Gouda wil grachtenwater laten zakken

Gepubliceerd op 31 januari 2020 om 14:23

Het waterpeil in de Goudse binnenstad zorgt al jaren voor problemen, omdat de stad, die op veengrond is gebouwd, zakt. Met name in de Turfmarkt staat het water tot aan de rand van de kade. Leidingen breken en bij heftige regenval  hebben de bewoners wateroverlast. De gemeente en waterschap Rijnland hebben er de afgelopen vijf jaar over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat alleen het verlagen van het waterpeil een oplossing kan bieden. Bij dertig huizen die op houten palen zijn gebouwd, kan daardoor wel paalrot ontstaan omdat de koppen die de fundering dragen dan niet meer onder water staan. De gemeente heeft aangegeven dat dit een probleem is voor de eigenaren en dat die niet op een compensatie hoeven te rekenen. De verlaging vindt in een deel van de binnenstad plaats. Voor de verlaging moet het watersysteem en de riolering wel worden aangepast. Het grondwaterpeil in het oosten en noorden van de stad gaat over vijf tot tien jaar met 25 centimeter omlaag. Bewoners kunnen tot 1 maart vragen stellen bij de gemeente en daarna tot 12 april hun visie geven. Die worden al dan niet meegenomen bij het opstellen van het reddingsplan, waarover de raad waarschijnlijk in het najaar zal beslissen.

Afbeelding Gemeente Gouda


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.