Mantelbuizen onder Hollandsche IJssel door

Gepubliceerd op 22 november 2019 om 12:15

Het kostte wat inspanning, maar VLST en Quint & Van Ginkel slaagden er bij Gouda in om in slappe bodem een boring uit te voeren over 1,2 kilometer voor 10 mantelbuizen. Deze waren nodig voor het lokale hoogspanningsnetwerk van 50 kV van Stedin om de energietransitie mogelijk te maken. En passant konden extra buizen worden meegenomen voor glasvezel, telecom en laagspanning. De slappe bodem ‚het dikke water’ aan de Gouderaksedijk, ter hoogte van de Croda-fabriek leverde gevaar op voor een zogenaamde blow-out, waarbij het gebuikte betoniet en de boorspoeling wegspoelt in de slappe veengrond bij het verlaten van de pleistocene zandlaag waardoorheen de leidingen op 15 meter diepte zijn geperst. De blow out kon worden voorkomen door voorbelasting van het uittredepunt in het weiland. Deze prestatie kreeg aandacht in het nieuwsbulletin van Cobouw.nl. De gebruikte 250 tons boor-rig kan ook worden ingezet om kabels van offshore windparken aan land te krijgen.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.