Rijk moet regie nemen over toenemende toeristenstroom

Gepubliceerd op 7 november 2019 om 11:21

In navolging van leden van de Tweede Kamer riep ook Gastvrij Nederland het Rijk op om de regie over de stroom toeristen in de hand te nemen. Sommige gebieden raken overvol, terwijl er op andere plekken genoeg ruimte is en waar deze inkoms­tenstroom meer dan welkom is. Tijdens de Toerisme-top vorige maand, georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zeeland en Holland Marketing van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, werd een goede visie als randvoorwaarde gezien. Gastvrij Nederland en de Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, vinden het een goed initiatief dat het Rijk een actieprogramma opstelt, mits geluisterd wordt naar stakeholders uit het bedrijfsleven. De combinatie...

De combinatie van bezienswaardigheden en activiteiten maakt ons land immers aantrekkelijk. Ondernemers hebben een beleidsvisie nodig om verstandig te kunnen investeren in de gastvrijheidseconomie, die niet alleen voor opvang van toeristen kan zorgen, maar ook voor omwonenden zo’n belangrijke maatschappelijke en economische rol speelt.

Meer mensen in de regio betekent meer omzet bij de lokale middenstand, de motor van de economie, en het zicht op werkgelegenheid draagt bij tot een toekomstperspectief voor jongeren uit vergrijzende regio’s. De sector wil daarom minder regelgeving, waarbij ingezet wordt op de kansen die gebieden bieden voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Provincies moeten gebiedsvisies en bestemmingsplannen daarop instellen, zodat gemeenten daar uitvoering aan kunnen geven. Om de kansen goed te benutten is interregionale coördinatie een randvoorwaarde.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.