Boeren kunnen stikstofuitstoot eenvoudig met 40 procent reduceren

Gepubliceerd op 9 oktober 2019 om 18:01

Proeftuin Veenweiden Natura 2000 presenteert deze week de uitkomsten van drie jaar praktijkonderzoek met honderd boeren naar ammoniak­reductie in de Westelijke Veenweiden. De oplossingen waar commissie-Remkes naar verwijst, zijn in de proeftuin de afgelopen drie jaar in de praktijk al getest.  Uiteindelijk kwamen de proeftuinboeren met 22 procent heel dichtbij de beoogde ammoniakreductie van 25 procent die haalbaar is als de mengvoerbedrijven willen meewerken. Drijfmest uitrijden met een verdunning van één deel water op twee delen mest levert maar liefst 40 procent minder ammoniakemissie op. Mestverdunning geeft, naast een flinke reductie van ammoniak, een betere benutting van je mest en helpt tegen droogte. Dat zorgt ook voor betere graslandopbrengsten en dat voelt de boer in zijn portemonnee.  Een ander punt is het sturen op het ruweiwitgehalte in voer. De gemiddelde boer voert een overdosis aan eiwit en dat wordt de voerleveranciers verweten.

Maatregelen die in de proeftuin heel hoog scoren, zijn ‘beter en meer beweiden’ en ‘schone stalvloeren’. Voor schonere stalvloeren kunnen melkveehouders een mestrobot inzetten. Door de mest sneller weg te schuiven is vermenging van urine en dikke fractie minder aan de orde en blijft ammoniakvorming beperkt.  Beter en meer beweiden is ook doeltreffend en dat kan goed in het Groene Hart, waar ruimte is voor de weidegang en de boerenbedrijven zijn daar op ingesteld. Met ammoniakemissie als extra motivatie is het niet moeilijk dit een duwtje in de rug te geven.

Het boekje Prikkels uit de Proeftuin dat op 9 oktober is gepresenteerd, geeft overzichtelijk de voornaamste inzichten. (Bron www.NieuweOogst.nl) 

(Bron www.nieuweoogst.nl


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.