Lichtverontreinigde bagger uit Hollandsche IJssel gebruikt in zwemplas Honswijkerplas

Gepubliceerd op 28 september 2019 om 17:50

BNNVARA meldt op zijn site dat ondermeer de licht verontreinigde slib, die bij Gouda uit de Hollandsche IJssel werd gebaggerd in 2017, is gebruikt om de Honswijkerplas in Houten bij Tull en ’t Waal op te hogen. In deze plas wordt sinds 2014 gezwommen. Baggerbedrijf Dekker heeft jarenlang schoon zand uit de uiterwaarden van de Lek gehaald en daamee het recreatiegebied gecreëerd. Later is de bodem opgehoogd met bagger en lichtverontreinigde grond, dat ook is gebruikt voor een dijkje tussen de zwem- en natuurplas in het plan 'Duurzame ontwikkeling voor recreatie en natuur in de Honswijkerwaarden'. Dit is uitgevoerd onder supervisie van Rijks­- waterstaat. De omwonenden is verteld dat het uitsluitend om schone grond en bagger zou gaan. Sinds de verontdieping wordt er blauwalg in de Honswijkerplas aangetroffen. Meer hierover: www.bnnvara.nl/zembla/artikelen 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.