Werkplan 2019-2020 is rond

Gepubliceerd op 30 augustus 2019 om 14:24

Het bestuur van de Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders heeft het Werkplan 2019-2020 rond. De stichting heeft naast een aantal kleinere en lopende projecten twee speerpunten: de profilering van de Hollandsche IJssel als Gouden Eeuw Rivier en het profiteren van meekoppelkansen die het project KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) biedt voor de invulling van locaties langs de rivier ten bate van (water-)recreanten. Afgelopen maandag heeft het stichtingsbestuur het concept Werkplan goedgekeurd. U de papieren versie opvragen, of het Werkplan als pdf downloaden via onze site. Er komt ook een hand-out van. Met dit Werkplan wordt verdere invulling gegeven aan de zogeheten Kansenkaart, samengesteld door Waterrecreatie Nederland in opdracht van de samenwerkende gemeenten na inbreng van alle stakeholders. De Kansenkaart werd eind 2017 gepresenteerd als leidraad voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de Hollandsche IJsselregio, waarop stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders in het leven is geroepen om dit verder uit te ontwikkelen.

Gouden Eeuw Rivier Trekvaart

De mensen die onze activiteiten volgen, weten dat we druk doende zijn met de herintroductie van de trekvaart op de Hollandsche IJssel. Nu de Provincie Zuid-Holland zelfs de intentie heeft uitgeproken de trekvaart in te willen zetten als verbinding tussen steden, wordt onderzocht of er over water ook een verbinding tussen het geplande traject Oudewater-Hekendorp in Utrecht en Haastrecht-Gouda in Zuid-Holland kan worden gelegd, zodat toeristen ook vanuit het toeristische Gouda een tochtje op de rivier kunnen maken met de trekschuit. Het pilotproject om volgens dienstregeling te varen, start zaterdag 31 augustus om 11 uur in Oudewater. De hele maand september zal dit op zaterdag gebeuren, waarschijnlijk ook de eerste zaterdag van oktober. Reederijdeijsel.nl geeft meer informatie. Als uit de pilot blijkt dat er geen problemen zijn met veiligheid en er geen schade aan de oever ontstaat door de paarden, zal er de komende jaren het hele zomerseizoen worden gevaren.

Gouden Eeuw Rivier Hop on Hop off sloepenveer

Nieuw is het onderzoek naar de mogelijkheid om door middel van een Hop on Hop off verbinding tussen de kernen het gekanaliseerde deel van de rivier tot stand te brengen met een sloepenveer in combinatie met buslijn 107. Deze rijdt tussen Gouda en Montfoort via de provinciale weg en heeft haltes ter hoogte van de geplande overstap en aanlegplekken. Een marketingonderzoek moet de haalbaarheid van dit unieke plan uitwijzen. Bezoekers kunnen in vier etappes vanuit IJsselstein op en neer naar de Goudse Waaiersluis vv. Op- af- en overstappen kan in Jachthaven Marnemoende en de middeleeuwse stadjes Montfoort en Oudewater. Gestopt wordt in Willeskop (steenmuseum), Goejanverwellesluis en Haastrecht (musea Bisdom van Vliet en Het Gemaal). Het idee is om negen lichte, twaalfpersoons elektrische sloepen met een kap te laten ontwikkelen waarmee in het zomerseizoen uursdiensten kunnen worden onderhouden. De stichting speelt hiermee in op de populariteit van de sloepenvaart op de Hollandsche IJssel. Een op te zetten organisatie van vrijwilligers die het leuk vinden om te varen en onderweg passagiers wat willen vertellen over het vaargebied moeten de diensten onderhouden. Als het marketingonderzoek positief uitvalt kunnen er fondsen worden geworven voor de bouw van de energiezuinige fluisterboten en om de onderneming handen en voeten te geven.

Gouden Eeuw Rivier belevingsvaarten

Het stichtingsbestuur wil ook op het getijdendeel van de rivier de cultuurhistorie laten beleven met varend erfgoed. Dat moet dan in het toeristenseizoen volgens dienstregeling varen tussen rijksmonument de Hollandsche IJsselkering en de Goudse Veerstal. De realisering van meer aanlegplaatsen speelt daarbij een rol. Projecten in het kader van KIJK De stichting heeft een aantal lokaties in beeld gebracht die voor de waterrecreatie gebruikt kunnen worden. Daarbij niet alleen kijkend naar naar de Krimpenerwaardoever waar de werkzaamheden in het kader van KIJK plaatsvinden, maar ook naar de verbinding met de Zuidplaszijde. Het idee is geopperd om van het Ouderkerkse Boeleterrein een recreatiehub te maken met aanlegplaatsen voor pleziervaart en voor een driehoeksveer, dat de verbinding onderhoudt tussen het te ontwikkelen Boeleterrein, met de markante monumentale blauwe scheepskraan, de steenovens Klein Hitland/Park Hitland en haven Kortenoord met korenmolen Windlust in Nieuwerkerk. Dit veer verbindt de wandel- en fietsknooppunten tussen ondermeer het Rottemerengebied, Park Hitland en het Loetbos in de Krimpenerwaard. Ook worden vier locaties genoemd die kunnen worden herbestemd voor ondernemingen die recreatieve functies vervullen, denk aan onderhoud van pleziervaartuigen of horeca.

Vergroting van de de drijvende steiger bij korenmolen Windlust maakt de bereikbaarheid groter voor de molen en beide horecabedrijven die daar aan de IJssel liggen. Zeker interessant in combinatie met het woonproject dat op Kortenoordse zelling wordt gebouwd met 61 nieuwe woningen aan de getijrivier.

De stichting heeft een innovatief ontwerp laten maken voor pontons die eenvoudig als drijvende steigers of festivalpodium op het het getijdengedeelte inzetbaar zijn.

Voorts is er aandacht in het Werkplan voor het belang van samenwerking met andere partijen, uitleg over de vele doelen van de website, dat als virtueel bezoekerscentrum functioneert en vergevorderde plannen voor de uitgave van promotionele boeken, toeristische kaarten.

Het Werkplan is bedoeld als inspiratiebron voor overheden, ondernemers en vrijwilligers die zich inzetten voor de versterking van de vrijetijds-economie van dit gebied. 

Wie het hele plan wil inzien kan het downloaden via de website. Het is tevens verkrijgbaar als papieren document.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.