Natuurorganisaties NVK en Z-H Landschap stellen voor om parallelbrug naast Algera te maken

Gepubliceerd op 2 augustus 2019 om 14:05

Nu de discussie over de nieuwe oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen van de baan is, begint de lobby voor varianten die de Algeracorridor kunnen verbeteren. Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en het Zuid-Holland Landschap trappen met een ingezonden stuk af met hun idee om een tweede brug te leggen tussen Capelle West en Stormpolder, zodat via matrixborden een alternatief kan worden aangeboden als de brug opengaat bij doorvaart van schepen met staande masten en de wegverkeersstroom niet gestremd wordt. Dit vinden beide natuurorganisaties in de waard een betere oplossing dan vervangen, of verbreden van de huidige brug. Ook vinden ze dat Krimpenerwaard met een nieuwe woonvisie moet komen met minder bouwplannen, nu er geen wisselgeld meer nodig is voor de oost-oostvariant. En dat bij het ontwikkelen van die visie de normale procedures van de nieuwe Omgevingswet worden gevolgd. Hierbij gebruik makend van het Panorama Krimpenerwaard dat in 2018 uitkwam. In de IJssel- en Lekstreek staat deze week een ingezonden brief van beide organisatie waarin een en ander breedvoerig wordt uitgelegd.

Lees meer »


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.