Hoogheemraadschap Paul van den Eijnden krijgt verantwoording over dijkoperatie

Gepubliceerd op 16 juni 2019 om 14:25

Omdat Toon van der Klucht, die het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) als hoogheemraadschap leidde, dijkgraaf is geworden van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, wordt de nieuwe portefeuillehouder voor dit project Paul van den Eijnden. Onder Van der Klucht is veel vooronderzoek gedaan en is het voorkeursalternatief vastgesteld. Hoogwaterbeschermingsprogramma KIJK wordt uitgevoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, HWBP, waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de lat staan voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer dijken en 256 sluizen en gemalen wordt aangepakt, verspreid over projecten in het hele land.


«   »