Voorlichtingscampagne rond vuil water moet beter

Gepubliceerd op 29 mei 2019 om 12:48

Al tien jaar geldt een lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaartuigen. Op het illegaal lozen staat een boete van 160 euro. In veel landen is een vuilwatertank verplicht. Waterrecreatie Nederland heeft het in samenwerking met partijen als HISWA Vereniging, Watersportverbond, de Nederlandse Jachtbouw Industrie en de Unie van Waterschappen, voor elkaar gekregen dat lozen van gezuiverd toiletwater dat voldoet aan de zwemwaterrichtlijn, wel wordt toegestaan. De verwachting is dat dit een haalbare eis is voor nog te ontwikkelen gecertificeerde zuiveringsinstallaties. De bijbehorende ministeriële regeling (de Regeling lozen buiten inrichtingen – Ribi) wordt medio 2019 verwacht. Het wetvoorstel om afsluiters van de buitenwaterafvoer te verzegelen wordt dan aangepast, zodat controle van de installatie kan plaatsvinden aan boord. Over de uitvoering over borgen of verzegelen en/of een gefaseerde invoer wordt nog met de overheid overlegd. Het zogenaamde BAL-Besluit dat daaruit voorvloeit wordt verwacht in 2021.

Volgens het ministerie van I&W wordt het lozingsverbod nu ‘op grote schaal’ overtreden, maar hiervan zijn geen cijfers bekend. Waterrecreatie Nederland heeft schoon water hoog in het vaandel staan maar het liefst wel op een manier die binnen de mogelijkheden van alle waterrecreanten ligt. Naast de sector moet ook de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Waterrecreatie Nederland zet zich samen met partners in voor goed werkende uitpompstations in de havens en de uitbreiding van de infrastructuur van uitpompstations op plaatsen waar dit nodig is. Mede door aanvulling met openbare uitpompstations.

Naast de vuilwatertank en de zuiveringsinstallaties zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden om toiletwater op te vangen. Je kunt ook gebruik maken van een vacuüm-, chemisch of een droogtoilet. 


«   »