Gedupeerden Z-H vol lof over gebiedsbod Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel

Gepubliceerd op 15 mei 2019 om 10:06

Of het helpt om de oeververbinding Ridderkerk - Krimpenerwaard te krijgen blijft de vraag, maar bij de overhandiging van de gebiedsvisie van beide Krimpenerwaargemeenten aan het college van Gedeputeerde Staten werd duidelijk dat de provincie blij was dat door de hele discussie beide gemeenten een gezamenlijk standpunt hebben geformuleerd over de toekomst van de waard. De Krimpenerwaard heeft de ambitie om na 2030 een vitaal onderdeel zijn van de Randstad en zet 1,5 tot 2 vierkante kilometer in dat bebouwd kan worden voor diverse functies. Daarnaast ziet ze het gebied als recreatiegebied voor de omliggende regio. De groei moet gebeuren in het tempo dat past bij het gebied, vindt wethouder Ria Broere van Krimpenerwaard. In de volgende maand moet blijken of de inspanning van beide waardgemeenten leidt tot de keuze voor de ontsluiting van de Krimpenerwaard via Ridderkerk in plaats van een nieuwe oeververbinding  in Rotterdam.

Regioonline.nl besteedde er aandacht aan.

Lees meer »


«   »