Hoe kunnen we natuurinclusief bouwen bevorderen?

Gepubliceerd op 14 mei 2019 om 10:03

De Natuur en Mileufederatie Midden-Holland wil in gesprek met belangstellenden over de manier waarop nauurinclusief bouwen kan worden bevorderd. Kansen voor het versterken van natuur liggen niet alleen in natuurgebieden, maar ook daarbuiten. In Zuid-Holland zullen er in de komende periode veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden (nieuwbouw en herstructurering van bestaande gebouwen).  Wanneer dit gebeurt door natuurinclusief te bouwen, kan dat veel voordelen opleveren voor diersoorten als de gierzwaluw, huismus en vleermuizen. De gierzwaluw is voor zijn nestplaats helemaal volledig afhankelijk van gebouwen. Door de omgeving van de gebouwen groen en blauw in te richten kunnen ook soorten als egel, merel en verschillende libellen profiteren. Bovendien is het ook voor mensen leuk als je in je directe woonomgeving van natuur kunt genieten. Met subsidie van de provincie Zuid-Holland zet de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zich in voor het bevorderen van natuurinclusief bouwen. Op 17 juni kunt u hierover meepraten aan de Bezuidenhoutseweg 50 in Den Haag na een inleiding door Susanne Kuijpers. Aanmelding is vereist.

Meer informatie: milieufederatie.nl/nieuws/uitnodiging-natuurinclusief-bouwen-in-zuid-holland  


«   »