In Oudewater 100 meter 3x24 uurs ligplaatsen dit vaarseizoen onbruikbaar

Gepubliceerd op 16 april 2019 om 10:42

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft tijdelijke maatregelen genomen bij een stuk dijk langs de Stormkade in Oudewater over een lengte van 100 meter aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Het bleek niet mogelijk voorzieningen te treffen om daar veilig aan te kunnen meren. Daarom zijn de 3 x 24 uurs ligplaatsen hier niet beschikbaar dit vaarseizoen. Boten kunnen wel veilig aanleggen bij de noordelijke 100 meter van de Stormkade (het dichtst bij het centrum). Bij dat gedeelte zijn meerpalen geplaatst die vóór de beschoeiing in het water staan. Op het zuidelijk gedeelte zorgt een tijdelijke, stalen constructie voor de beschoeiing ervoor dat de afstand tussen de kant en de tijdelijke damwand te groot wordt om veilig aan wal te komen als daar nog eens aanmeerpalen voor worden geplaatst. De stalen constructie zelf is niet geschikt om aan aan te legggen. Dit deel wordt tijdens het vaarseizoen afgesloten.

Om hinder voor het vaarverkeer zoveel mogelijk te voorkomen, wordt het hele traject van 200 meter na het vaarseizoen aangepakt. Hoe is nog niet bekend.


«   »