Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders zoekt penningmeester

Gepubliceerd op 1 maart 2019 om 09:40

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders is een door de provincies en gemeenten geïnitieerde non-profitorganisatie die zich voor de betrokken gemeenten langs de gehele Hollandsche IJssel inzet voor de versterking van de vrijetijdseconomie. Dit gebeurt door plannen aan te dragen bij overheden en stakeholders die de bereikbaarheid van natuur, erfgoed en andere activiteiten voor dagrecreanten en toeristen verbeteren. Ook stimuleren we activiteiten en samenwerkingsverbanden die ervoor moeten zorgen dat er meer mensen naar het gebied met zijn natuurgebieden en middeleeuwse stadjes trekken vanuit de stedelijke agglomeratie. De stichting bestaat uit vrijwilligers en werkt deels met overheidssubsidie om projecten uit te voeren. Daarnaast steunt het projecten die zichzelf kunnen bedruipen. De stichting besteedt waar dat nodig is werkzaamheden uit.

We zijn naarstig op zoek naar een vrijwilliger die als penningmeester het dagelijks bestuur wil versterken. Liefst een netwerker die affiniteit heeft met pleziervaart, natuur- en cultuurhistorie. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl. 


 »