Veel plannen bij Inspiratiebijeenkomst in Montfoort

Gepubliceerd op 15 maart 2019 om 14:59

In de voormalige raadszaal van Het Oude Raadhuis in Montfoort kwamen op initiatief van de stichtingen Hollandsche IJssel Altijd Anders en Oude Hollandse Waterlinie partijen bijeen om te praten over de kansen die het thema Gouden Eeuw biedt om meer toeristen naar de streek te trekken.

De nieuwe voorzitter van de stichting Oude Hollandse Waterlinie, burgemeester Petra Hartskamp van Montfoort, opende de inspiratiebijeenkomst, die werd geleid door Benedikte Lampen van de Provincie Utrecht.

Voorafgaande aan de pitches van diverse instanties en organisaties vertelde Jan van Es van de stichting Oude Hollandse Waterlinie over de totstandkoming van het boek Vestigingsteden van Goud, een wandelgids voor de Oude Hollandse Waterlinie dat hij met Bernt Feis samenstelde. Het eerste exemplaar overhandigde hij aan de burgemeester. Het boek is te koop voor 15 euro.

Gouden Eeuw Rivier

Jan Kromwijk, voorzitter van de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders legde uit hoe zijn organisatie de recreatieve potentie van de Hollandsche IJssel wil vergroten. De stichting wil zich daarbij vooral richten op de steden Rotterdam en Utrecht, waar zo’n twee miljoen mensen wonen, door meer op en aan het water te laten gebeuren. Een speerpunt is varen volgens dienstregeling met trekschuiten op twee locaties in het gekanaliseerde deel en met historische platbodems op het getijdedeel. Het beeld dat dit oplevert kan werken als incoon voor de rivierregio die bekend wordt gemaakt als Gouden Eeuw Rivier. Ook zet deze stichting zich in voor de verbreding van de aanlegmogelijkheden voor pleziervaartuigen, vooral sloepen, omdat die markt het sterkste groeit. Onder de vlag Gouden Eeuw Rivier krijgen ook een aantal projecten gestalte die een link hebben met de Gouden Eeuw en bezoekers kunnen trekken.

Wim Knol van stichting Varend IJsselschip was de eerste die vervolgens een pitch mocht houden. Met steun van de provincie Utrecht en de gemeente Oudewater kan Stichting Varend IJsselschip die hij vertegenwoordigt het komende toeristenseizoen beginnen met een dienstregeling van trekvaarten tussen Oudewater en Hekendorp. Tussen Marnemoende en IJsselstein laat nog op zich wachten, mede omdat het jaagpad niet geschikt is en de financiering nog niet rond is.

Frans Baart van de historische scheepswerf Zorg en Vlijt sloot op zijn pitch aan om te vertellen dat hij een orginele houten trekschuit wil bouwen die op een van de trajecten kan worden ingezet.

Marlies den Houdijker maakt zich hard voor de ontwikkeling van De Pleyt, een klein verdedigingswerk in Willeskop De gebogen lijnen van de sloten geven nog altijd aan waar de omliggende grachten van de halfbastions waren gegraven. Boerderij ‘De Schans’ aan de noordzijde en gemaal ‘De Pleyt’ en café-restaurant De Schans aan de zuidzijde verwijzen qua naam naar de linie.

Marco Houtzager vertelde dat hij bezig was met de realisatie van steigers bij Hekendorp, in Oudewater en Montfoort voor het sloepennetwerk. Voor een steiger bij Hekendorp is vergunning verleend.

Leo van den Berg van Werkgroep Behoud Lopikerwaard is betrokken bij de herbestemming van steenoven IJsseloord in Willeskop waar ondemeer een steenmuseum in zal worden gevestigd. Hij liet zien wat de plannen zijn en vertelde dat ze graag een insteekhaven in de IJssel zien.

Carolien van Dam houdt zich bezig met de ontwikkeling van het Streefbeeld Vesting Oudewater die ervoor moet zorgen dat erfgoed bij de verdere stadontwikkeling beter tot zijn recht komt. Gewerkt wordt naar afronding in 2022.

Hans Verweij uit Gouda vertelde dat de oude Mallegatsluit die onder Willem van Oranje werd gebouwd in Gouda nu onder de graszoden ligt naast de actuele sluis. Hij wil deze statensluis graag zichtbaar maken.

Anita van Vliet is bezig met een aantal projecten die de beleving moet versterken, zoals een dronevlucht over de waterlinie en een korte speelfilm over een fictieve boerenfamilie van wie het land onder water werd gezet in het Rampjaar. Ze zet in op storytelling tijdens vaartochten en een festival bij GOUDAsfalt. Ze wil Gouda profileren als poort van de Oude Hollandse Waterlinie.

 

Ode aan het Landschap thema 2020 NBTC

Tot slot vertelde Arie Verhaar van de Regio Midden- Holland dat het thema van het Bureau van Toerisme en Congressen (NBTC) volgend jaar het thema Ode aan het Landschap is. Projecten die in dit kader internationaal de moeite waard zijn moeten voor 1 juni worden aangemeld, zodat ze kunnen worden meegenomen in de wereldwijde campagne die NBTC volgend jaar houdt.

 

Op Youtube staat een vlog over de bijeenkomst gemaakt in opdracht van OHWL. https://youtu.be/ydaJRTv2wSU 

Jan van Es van de stichting Oude Hollandse Waterlinie over de totstandkoming van het boek Vestigingsteden van Goud.

Voorzitter Jan Kromwijk van stichting Hollandche IJssel Altijd Anders

Dagvoorzitter Benedikte Lampe van de Provincie Utrecht


«   »