Gekanaliseerde Hollandsche IJssel krijgt opknapbeurt

Gepubliceerd op 11 januari 2019 om 12:04

De komende maanden worden in vier proefvakken in IJsselstein verschillende beschoeiingen van de oever van de Hollandsche IJssel uitgetest. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het gekanliseerde deel van de rivier in 2013 overgenomen van Rijkswaterstaat en pakt de rivier aan met een meerjarenprogramma dat zo’n twintig jaar gaat duren. Er is sprake van achterstallig onderhoud. De bedoeling is om te baggeren, sluizen te renoveren en kaden en oevers een facelift te geven. Regionale keringen die niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen, worden samen met de oevers verbeterd. De baggerwerkzaamheden beginnen later dit jaar.

Om te testen wat de beste manier is om afkalving teren te gaan worden  zes proefvakken van ieder honderdvijftig meter in IJsselstein aangewezen. Vier proefvakken zijn al aanbesteed. Herstel moet gecombineerd worden met een natuurvriendelijke uitstraling van de oever en hergebruik van bestaande materialen, geen hout, maar kunststof of metaal. De betrokken aannemers zijn gestart met hun werkzaamheden die duren tot eind maart. Het kan ook zijn dat de vier oplossingen niet ideaal zijn en verder gezocht moet worden naar alternatieven

De gemeenten willen van het jaagpad een wandelpad te maken. Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders vraagt om het behoud van de functie het jaagpad voor de historische trekvaart. Ook Staatsbosbeheer heeft een aantal ideeën. Het waterschap biedt de kans de plannen in te passen, maar niet voor eigen kosten.

Lees meer »


«   »