Nieuwe partij Ons Platteland vraagt meer aandacht voor boerenbelangen

Gepubliceerd op 11 januari 2019 om 18:43

Met de partij Ons Platteland willen boeren meer zetels krijgen bij de waterschapverkiezingen. De partij wil meer subsidie om onderwaterdrainage te stimuleren in het veenweidegebied. Ook flexibel peilbeheer en het aanwenden van klei op veen dat bodemdaling tegengaat staat op de agenda. „Wij vinden dat het waterschap actiever moet gaan bijdragen om bodemdaling tegen te gaan. Het mag een tandje meer,” aldus Paul Oudijk, die tweede staat op de lijst. Ook wil de partij zich hard maken voor een eerlijker baggerbeleid. Inwoners van stedelijke gebieden betalen collectief voor baggeren, waar grondeigenaren in het buitengebied hier individueel voor opdraaien. De partij wil ook de 'onevenredige kostenstijging voorkomen', waarbij - afhankelijk van het waterschap - een verhoging met factor vijf in de lucht hangt..

(Bron Agraaf.nl)


«   »