Haalbaarheid waterbus Rotterdam-Gouda verdient beter onderzoek

Gepubliceerd op 11 januari 2019 om 18:41

Een waterbus-ov-verbinding tussen Rotterdam en Gouda is de wens van velen. Toch viel deze verbinding snel af bij een onderzoek naar vervoersvormen over water, omdat het de concurrentie met trein en bus niet aan zou kunnen. Ook de veiligheid op de bochtige Hollandsche IJssel was een punt. Enkele Goudse partijen vinden dat wat kort door de bocht en menen dat ook het aspect duurzaamheid en toeristische waarde moet worden meegewogen. De Waterbus is misschien niet de snelste oplossing om van Gouda in Rotterdam te komen betogen zij, maar geldt dat ook bijvoorbeeld voor de kernen onderweg waar opstapplaatsen kunnen komen. En moet ook niet worden gekeken naar de recreatieve waarde van zo’n verbinding? De SGP, SP en Gouda 50+ vragen daarom om een aanvullend onderzoek. Maarten Molenaar van het AD schreef erover. Ook stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders is een groot voorstander voor een dergelijke verbinding. Vooral vanuit recreatief toeristisch oogpunt. Het gaat niet alleen om snelheid, maar vooral om beleving. De waterbus ontsluit recreatieve natuurgebieden langs de IJssel voor Rotterdammers die willen recreëren, wandelen of fietsen en biedt toeristen uit het havengebied de gelegenheid om kaasstad Gouda vanaf het water te bezoeken. Dat kan een flinke bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie in de regio.


«   »