Grens natuurgebieden wordt verlegd in Krimpenerwaard en gebruik bestrijdingsmiddeling versoepeld

Gepubliceerd op 18 december 2018 om 09:53

Het college van Krimpenerwaard is tegemoet gekomen aan de wens van de boeren om een deel van hun grond buiten de Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard te houden en de regels voor het gebruik van mest en gewasbestrijdingsmiddelen te versoepelen. Zo willen burgemeester en wethouders het de ‘agrariërs gemakkelijker te maken om natuur de realiseren’, zoals wethouder Jan Vente het uitlegde aan Marijn Kuiler van RTV Krimpenerwaard. Het betreft een natuurgebied van 2250 hectare aan de kant van de Hollandsche IJssel. Het waterschap heeft inmiddels de nieuwe peilbesluiten voor dat gebied vastgesteld en aangekondigd dat direct worden doorgevoerd als de gemeenteraad eind januari instemt met het bestemmingsplanvoorstel.

Lees meer »


«   »