Vervuiling Hollandsche IJsselregio neemt toe bij komst containeroverslag in Gouda

Gepubliceerd op 19 december 2018 om 09:52

Het bureau Panteia verrichtte onderzoek om de meest geschikte plek te vinden voor een extra containerterminal tussen Rotterdam en Alphen aan de Rijn. Het kan alleen bij Goudse Poort, die qua ligging en omvang de meest geschikte logistieke locatie is, of op de locatie Kromme Gouwe. Ruimtelijk gezien komen Kortenoord, Sluiseiland en de Loswal van Bos en zn. niet in aanmerking vanwege de geluidsoverlast die een dergelijke terminal veroorzaakt.

Bij Goudse Poort zijn er nog geen woningen, maar wordt wel gesproken over herbestemming van lege kantoorpanden tot woningen, wat schuurt als die plek wordt gekozen voor de terminal. Qua CO2 uitstoot wordt wel winst geboekt bij vervoer over water, maar milieutechnisch slaat containervervoer over water negatief uit ten opzichte van vrachtwagens, omdat ze vervuilender motoren gebruiken, die in verhouding voor meer stikstofdioxiden en fijnstof zorgen. Met name in de kernen Ouderkerk, Gouderak en Moordrecht zal deze vervuiling toenemen.

Er komt weliswaar minder vrachtverkeer tussen de Maasvlakte en afslag Nieuwerkerk, maar op de lokale wegen zal het onveiliger worden door toename van het vrachtverkeer, met name als voor Krommme Gouwe wordt gekozen, omdat de vrachtwagens dan door Gouda moeten rijden.

Een logistieke koppeling met het Alpherium is een voorwaarde om een hoogfrequente dienst op de Rotterdamse terminals te rechtvaardigen. De rentabiliteit van de investering is niet zo groot als bij vergelijkbare projecten, tenzij Europa wil bijdragen aan de miljoenen die ermee gemoeid zijn.

De noodzaak voor een nieuwe terminal is er wel; de regio Midden-Holland heeft immers de ambitie in de top vijf van logistieke hotspots van Nederland te komen, wat zonder grootschalig containervervoer over water, een lastige opgave is.

Lees meer »


«   »