Bezwaarperiode tegen sloopplan Snelle Sluis loopt tot 15 januari.

Gepubliceerd op 17 december 2018 om 09:47

Voor de sloop van de oude Snelle Sluis in Moordrecht is een projectplan Waterwet opgesteld. In het projectplan wordt kort het specifieke doel van het project beschreven. Het doel is de sloop van de Oude Snelle Sluis en het herstel van de dijk te kunnen zonder nadelige effecten voor de omgeving. Hiervoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een visuele inspectie, een inmeting, een natuurtoets, een bouwkundige opname en geotechnisch en milieukundig onderzoek. Deze deelonderzoeken vormen de basis voor dit projectplan. Het project moet op 1 april 2019, dus voor het vaarseizoen, klaar zijn. Belanghebbenden kunnen tot en met 15 januari reageren op het projectplan door een bezwaarschrift in te dienen.

De aankondiging van sloop heeft vele tongen in beroering gebracht omdat de Snelle Sluis het laatste sluizencomplex is dat herinnert aan de drooglegging van de Zuidplas. Ondanks protesten van ondermeer de historische verenigingen en gesprekken van wethouder Jan Hordijk met het waterschap, liet het waterschap zich uit kostenoverwegingen niet vermurwen om te kiezen voor behoud van de monumentale sluis, maar om hem weg te halen. De sluis vormde de verbinding tussen de Ringvaart rond Zuidplaspolder en de kom voor de sluis in de Schielands Hoge Zeedijk bij het Abraham Kroesgemaal op de grens van Nieuwerkerk en Moordrecht en werd overbodig.


«   »