Boek Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd

Gepubliceerd op 5 december 2018 om 17:18

In Amicitia Lekkerkerk werd afgelopen woensdag 28 november het boek Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd. Dit telt 29 strategische agendapunten over economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur. Het is een vervolg op de Strategische visie Krimpenerwaard, het initiatief van stedenbouwkundige Riek Bakker.

Het boek werd geschreven door Peter van Rooy, directeur van adviesbureau Accanto. Hij sprak met vertegenwoordigers van bewoners, jongeren, ondernemers, agrariërs, agrarische natuurbeheerders, natuurorganisaties en bestuurders van gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel en provincie Zuid-Holland, de instanties die ervoor betaalden, en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit samenwerkingsverband 'Tafel van Verkenning' stond onder leiding van Sybilla Dekker, oud-minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het boek is te downloaden via de site panoramakrimpenerwaard.nl

De beide gemeenteraden moeten zich officieel nog achter dit panorama stellen. Volgens burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel, die bij de presentatie aanwezig was, moeten de raden er daarna zoveel mogelijk van af blijven, meldt Het Kontakt. Dat lijkt een utopie, want er staan voldoende onderwerpen in waar de raadsleden beslist eigen meningen over zullen hebben.

Recreatie ondergeschoven kindje

Klaas Dogterom, bestuurder van Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, in het leven geroepen door de provincies en gemeenten langs de Hollandsche IJssel om de vrijetijseconomie te versterken, betreurt het dat recreatie en toerisme geen apart thema is in het lijvige boekwerk, terwijl de Krimpenerwaard zich profileert als tuin van de omliggende urbanisaties. Het komt slechts voor in de context van andere activiteiten terwijl er veel moet gebeuren om plekken en een infrastructuur te creëren voor recreatie. Er liggen belangrijke kansen voor agrariërs die hierop inspelen, maar dan moet daar wel apart beleid voor worden gemaakt.

Lees meer »

 


«   »