Het jaar 2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp

Gepubliceerd op 3 december 2018 om 16:32

Uit de nieuwe Vogelatlas die afgelopen week door Vogelbescherming Nederland werd gepresenteerd, blijkt dat het met kustvogels en weidevogels niet goed gaat in Nederland. De oer-Hollandse wulp is dus op twee fronten de klos. Hij staat daarom hoog op de Rode Lijst. Hulp voor de wulp is nodig. Reden voor Sovon en Vogelbescherming om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp. De wulp is een van de weinig steltlopers die het hele jaar langs de Hollandsche IJssel te vinden is. (Foto Rob Belterman).

In het Jaar van de Wulp organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld de verspreiding van de wulp en de belangrijke plekken waar wulpen in grote groepen overnachten. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn. Zodat we straks beter weten hoe we de wulp kunnen beschermen.
Wilt u meer weten over de tellingen, kijk op www.jaarvandewulp.nl.

Lees meer »


 »