Rijn verliest permanente watertoevoer door verdwijnen gletsjers

Gepubliceerd op 28 november 2018 om 12:23

De vaardiepte in de RIJn blijft een probleem. Gebrek aan regen in de bovenloop is de oorzaak. De vaarroute, waar de Lage Landen zijn rijkdom aan ontleende, is door de klimaatverandering steeds afhankelijker geworden van regenval, omdat de gletsjers verdwijnen die voor een constante waterstroom zorgden, aldus Ronald Versloot van BLN-Schuttevaer.

Maar al te pijnlijk is te zien wat de consequentie is als het een lange periode droog blijft. Het gevolg is nu dat tankstations niet bevoorraad kunnen worden, maar stagnering van toevoer van zoetwater veroorzaakt ook verzilting van poldergebieden en problemen voor de drinkwatervoorziening.

Stuwen kunnen helpen het waterniveau in de Rijn op peil te houden, waardoor de scheepvaart door kan gaan, maar daarmee komt nog niet voldoende water ons land binnen om de zouttong tegen te houden.

Een sluizencomplex bij Vlaardingen, in de Nieuwe Waterweg, tegen zeespiegelstijging kan tevens verzilting van de Hollandsche IJssel voorkomen, maar daarmee verdwijnen ook de karakteristieke getijden. In het Noordzeekanaal is een bellenscherm in werking gesteld dat moet voorkomen dat zoutwater binnendringt via de Noordzeesluizen.

Lees meer »


«   »