Nieuw college in Krimpenerwaard?

Gepubliceerd op 3 november 2018 om 17:36

Door het vertrek van raadslid Pannekoek uit de VGBK verloor de coalitie de meerderheid van de gemeenteraad in Krimpenerwaard. Wisja Pannekoek stapte uit de coalitiepartij omdat hij het niet eens was met het voornemen van college om de bouw van 700 woningen op 200 hectare groen tussen kerk Krimpen aan de Lek en Krimpen aan te bieden aan het Rijk in ruil voor een snellere komst van een brugverbinding over de Nieuwe Maas met Ridderkerk.

De fractievoorzitters van de elf partijen hebben emeritus prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar constitutioneel staatsrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen, als verkenner/informateur ingeschakeld om te onderzoeken hoe er een nieuwe coalitie in Krimpenerwaard kan komen met een breed draagvlak. Commissie Dualisme en Lokale Democartie die Elzinga voorzat leverde in 2000 het rapport dat leidde tot de Wet dualisering gemeentebestuur.


«   »