Provincie Zuid-Holland onderzoekt wat ze kan doen voor verbetering verblijfsrecreatie

Gepubliceerd op 3 november 2018 om 09:46

Het verblijfstoerisme genereert 1,9 miljard aan bestedingen en 20 duizend banen in Zuid-Holland. De groei zet door, maar vraag en aanbod in hotels, b&b’s en recreatiewoningen, sluit daar niet op aan. De sector reageert traag en niemand heeft de regie in handen.

Onderzoekers van ZKA Leisure concluderen desgevraagd dat er een rol voor de Provincie is weggelegd op gebied van ruimtelijk ordening en toeristisch-economische ontwikkeling. Het betekent dat gemeenten hun behoeftes richting provincie goed zouden moeten onderbouwen en dat die moet sporen met een regiovisie voor verblijfsrecreatie. De provincie kan stimuleren om de natuur daarin een rol te laten spelen. Ondernemers kan de provincie helpen met kennis of uitbrei- ding van bestaande subsidieregelingen. Waar, door ligging of veroudering, onvoldoende toeristisch-recreatief toekomstperspectief is, moet de provincie een ‘nee, tenzij’-beleid voeren, bijvoorbeeld als het gaat om toekenning van nieuwe functies aan bestaande recreatieparken, waarover in gemeente Zuidplas discussies zijn gevoerd.

Eind dit jaar wordt het voorstel verder uitgewerkt met regionale partners. De beleidskeuze wordt over de statenverkiezingen van volgend voorjaar heen getild.

 

Foto: www.Zuid-Holland.nl


«   »