Baggerwerken in Hollandsche IJssel niet voor najaar 2019

Gepubliceerd op 1 november 2018 om 13:26

Voor het komende pleziervaartseizoen hoeft niemand zich druk te maken over baggerwerkzaamheden in het gekanaliseerde deel van de Hollandsche IJssel. Dit vin- den pas plaats als het opnieuw is aanbesteed. Het deel van de rivier tussen Gouda en Oudewater werd eerder uitgebaggerd. Toen echter bleek dat de Waaiersluis bij Gouda niet groot genoeg was voor de vaartuigen waarmee de bagger moest worden afgevoerd, gaf de aannemer, die met hogere kosten werd geconfronteerd dan voorzien, er de brui aan.

Nu de afhandeling is afgerond kan het waterschap een nieuwe aanbesteding voorbereiden. Zo’n traject kost tijd, waardoor het baggeren op zijn vroegst na de zomervakantie kan beginnen. Dit zorgt ervoor dat de aanvoer van zoet water in perioden van droogte en afvoer in natte periode gewaarborgd is.

Het waterschap De Stichtse Rijnlanden knapt eveneens de kaden en oevers op. Daarnaast maakt het waterschap gebruik van de mogelijkheid om de gekanaliseerde waterweg een kwaliteitsimpuls te geven. Over dit laatste vinden gesprekken plaats met stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders.

 

Lees meer »

De IJsselkade ter hoogte van de voormalige steenbaaswoning in Willeskop (©Foto Rob Stolk Concepts)


«   »