Monfoortenaar Harry Bijl schrijft boek over IJtunnel

Gepubliceerd op 2 november 2018 om 13:24

Harry Bijl heeft een fascinatie voor tunnels. Al eerder publiceerde deze Monfoortenaar over de bouw van de Kiltunnel. In Een monument onder het IJ beschrijft hij aan de hand van interviews met betrokkenen de bouw van de IJtunnel, die dertien jaar duurde.

Het boek is gebaseerd op ontwerpen, rapporten, raadsbesluiten, ministeriële brieven, krantenverslagen, hoofdredactionele commentaren en ooggetuigenverslagen. Vanaf het eerste idee over een vaste oeververbinding uit 1839 tot het begin van de definitieve plan vorming in de vijftiger jaren, wat leidde tot de sloop van de Jodenbuurt. Ook de politieke situatie met de opstand van de Provobeweging, die in 1966 zelfs opriep de tunnel op te blazen, komt aan bod en de technische problemen die zich tijdens de bouw voordeden.

Monument onder het IJ gaat over het belang van de tunnel voor Amsterdam en Amsterdammers. Het wordt door de Gemeente Amsterdam uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de tunnel en telt 256 bladzijden.

Lees meer »


«   »