Aanvraag CvO indienen voor 1 november.

Gepubliceerd op 23 oktober 2018 om 10:04

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Europese Richtlijn voor pleziervaartuigen langer dan 20 meter of een inhoud van meer dan 100 kubieke meter. De strengere regels gelden vooral voor oudere historische bedrijfsvaartuigen. De eigenaar van een CvO-plichtig schip moet voor 1 november een keuringsaanvraag indienen bij een ILT-erkend certificeringsbureau.

Dit geldt ook voor eigenaren van sleepboten, duwboten of sleepduwboten; passagiersschepen (12 personen); veerponten voor vervoer van meer dan 12 personen (exclusief bemanning); veerboten; drijvende werktuigen; binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en binnenvaartschepen die daar langszij mogen liggen.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Politie, Rijkswaterstaat en lokale toezichthouders op het water, leggen vanaf 1 janauri 2019 een boete op van € 1.250 en/of het vaartuig aan de ketting, als de eigenaar geen CvO heeft.

Bekijk ook de flyer Mis de boot niet

Foto ©Rob Stolk Concepts


«   »