Dijktechnisch is plan KIJK rond, nu de herinrichting nog

Gepubliceerd op 19 oktober 2018 om 11:24

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft afgelopen dinsdag het definitieve voorkeursalternatief vastgesteld voor het dijkversterkingsproject KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

Bewoners die hebben gereageerd op het voorstel kregen donderdag 18 oktober antwoord op hun persoonlijke reactie. De meeste reacties gingen niet over een technisch voorkeursalternatief, maar over de inrichting van de dijk na de dijkversterking.

In de planuitwerkingsfase, die ongeveer drie jaar zal duren, wordt in overleg met bewoners gekeken welke inpassingskansen benut kunnen worden en hoe.

Over de 10,5 km lengte bestaat het plan uit bijna 3 kilometer voorlandoplossing, ruim een halve kilometer grondoplossing, 200 meter grondoplossing met een hulpconstructie (zogenaamde type II). Het grootste deel van het traject, bijna 7 kilometer, krijgt een zelfstandig waterkerende constructie (type I). In oktober en november zijn er inloop-bijeenkomsten. Het Omgevingsteam van KIJK is aanwezig. Aanmelden kan via omgevingsteamkijk@hhsk.nl, maar hoeft niet. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende woensdagen van 10.00 - 14.00 uur:

  • 31 oktober: Krimpen aan den IJssel, De Tuyter
  • 7 november: Ouderkerk aan den IJssel, De Drie Maenen
  • 14 november: Lageweg, Kaasboerdij Hoogerwaard
  • 21 november: Gouderak, De Appelgaard
  • 28 november: Gouderak, Het Dorpshuis 

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders heeft een plan voorgelegd voor de herinrichting van het Boeleterrein en is gevraagd mee te denken over meer recreatieve meekoppelkansen. Ideeën zijn welkom via contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl.

Foto De Schans (©Rob Stolk Concepts)


«   »